Hariçte İşleme Rejimi (HİR) Ve İzin Belgesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olmak ve ihracatınızı artırmayı hedefliyorsanız, Hariçte İşleme Rejimi (HİR) hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda var. Hariçte İşleme Rejimi sayesinde, hammadde ve yardımcı malzemeleri gümrük vergisi ödemeden ithal edip, işleme tabi tutarak elde ettiğiniz ürünleri belli bir süre içinde ihraç edebilirsiniz. Hariçte İşleme Rejimi ile üretim maliyetlerinizi düşürerek, karlılığınızı ve uluslararası pazarlardaki etkinliğinizi önemli ölçüde artırabilirsiniz.

Bu rehberde, Hariçte İşleme Rejimi’nin ne olduğunu, nasıl faydalanabileceğinizi ve bu rejimle ilgili bilinmesi gereken tüm detayları bulabilirsiniz. Hariçte İşleme Rejimi İzin Belgesi alma sürecinden, HİR’de hangi işlemlerin değerlendirilebileceğine, Hariçte İşleme Rejimi’nde vergilendirmenin nasıl yapıldığına kadar birçok konuda detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Hariçte İşleme Rejimi Nedir? Temel Amaç ve Faaliyetler

Hariçte İşleme Rejimi (HİR), Türk ihracatçılarına önemli bir avantaj sağlayan bir gümrük rejimidir. Bu rejim sayesinde, firmalar hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ve ambalaj malzemelerini gümrük vergisi ödemeden geçici olarak ithal edip, işleme tabi tutarak elde edilen ürünleri belli bir süre içinde ihraç edebilirler. Hariçte İşleme Rejimi, üretim maliyetlerini düşürerek, uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir konuma gelmenizi ve ihracatınızı artırmanızı sağlar.

Hariçte İşleme Rejimi’nin  temel amacı, Türk ihracatçılarının uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olmalarını ve ihracatlarını artırmalarını sağlamaktır. 

Hariçte İşleme Rejimi Örneği

Bir tekstil firması, Hariçte İşleme Rejimi’den faydalanarak yurt dışından kumaş gümrük vergisi ödemeden ithal edebilir ve bu kumaşları Türkiye’de tişört üreterek ihraç edebilir. Bu sayede firma, üretim maliyetlerini düşürerek, uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir konuma gelebilir.

Hariçte İşleme İzin Belgesi Nedir? 

Hariçte İşleme Rejimi’nden faydalanmak için Ticaret Bakanlığı’ndan Hariçte İşleme İzin Belgesi almanız gerekmektedir. Bu belgede, ithal edilecek malların türü, miktarı, işleme faaliyeti ve ihraç süresi gibi bilgiler yer alır.

Hariçte İşleme İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Hariçte İşleme Rejimi İzin Belgesi almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. Gerekli Belgeleri Hazırlayın: Ticaret Bakanlığı’nın Hariçte İşleme Rejimi İzin Belgesi başvuru formunu doldurun ve gerekli belgeleri ekleyin. Bu belgeler arasında; ihracatçı firmanın ticaret sicili gazetesi, vergi levhası, imza beyannamesi, ithal edilecek malların faturası ve Hariçte İşleme Rejimi İzin Belgesi talep dilekçesi yer alır.
 2. Başvuruyu Yapın: Hazırladığınız belgeleri Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimine veya yetkili gümrük müdürlüğüne teslim edin.
 3. Değerlendirme ve Karar: Ticaret Bakanlığı veya yetkili gümrük müdürlüğü, başvurunuzu inceledikten sonra Hariçte İşleme Rejimi İzin Belgesi verip vermeyeceğine karar verir.

Hariçte İşleme İzin Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

Hariçte İşleme Rejimi İzin Belgesi başvuruları, Ticaret Bakanlığı veya yetkili gümrük müdürlüğü tarafından 30 gün içinde değerlendirilir ve sonuç size bildirilir.

Hariçte İşleme İzin Süresi Ne Kadar Geçerlidir?

Hariçte İşleme İzin Belgesi ve İzninin Süresi:

Normal Süre: Hariçte işleme izin belgesi ve izni azami 12 ay geçerlidir.

Ek Süre: Belge sahipleri, gerekçeli talepte bulunmaları halinde:

 • Belgenin orijinal süresinin yarısı kadar ek süre alabilirler.
 • İzin için ise 12 aya kadar ek süre talep edebilirler.

Hariçte İşleme İzni Kime Verilir?

Hariçte İşleme İzni (HİR), Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı tüm ihracatçı firmalara verilebilir. Hariçte İşleme İzni izni almak için firmaların Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları ve gerekli belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

Hariçte İşleme Ayniyat Kodları

Hariçte İşleme Rejimi’nde kullanılan ayniyat kodları, ithal edilen malların türüne göre değişmektedir. Bu kodlar, Hariçte İşleme Rejimi İzin Belgesi ve Gümrük Tebliği’nde belirtilmiştir. İlgili belgeyi inceleyerek öğrenmek istediğiniz Hariçte İşleme Ayniyat Kodları’nı öğrenebilirsiniz. 

Hariçte İşleme Rejimi İle İlgili Sorular

Bu bölümde Hariçte İşleme Rejimi ile ilgili diğer merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Hariçte İşleme Rejimi Hangi Tip İşlemlerde Kullanılır?

Hariçte İşleme Rejimi kapsamında değerlendirilebilecek işlemler şunlardır:

 • Hammaddelerin işlenmesi
 • Yardımcı maddelerin kullanılması
 • Yarı mamullerin üretilmesi
 • Ambalajlama
 • Onarım
 • Yeniden Yapım

Hariçte İşleme Rejimindeki Üçgen Trafik Kapsamında Hangi Belgeler Kullanılır?

Hariçte işleme rejiminde üçgen trafik kapsamında kullanılan belgeler şunlardır:

Gümrük Beyannameleri:

 • İhracat Beyannamesi: Geçici ihraç edilecek eşyanın gümrükten çıkışını belgelemek için kullanılır.
 • İthal Beyannamesi: Üçüncü ülkeden ithal edilen ve gümrük bölgesine giren işlenmiş eşyanın beyan edilmesi için kullanılır.

Diğer Belgeler:

 • INF-2 Bilgi Formu: Üçgen trafik işleminin detaylarını içeren ve Gümrük İdaresi Başkanlığı’na sunulan bir formdur.
 • Gümrük Müşaviri Yetki Belgesi: Gümrük müşaviri tarafından düzenlenen ve işlemde yer alan firmaların temsiliyetini belgelemek için kullanılır.
 • Fatura: İşlenmiş eşyanın satış fiyatını ve diğer ticari bilgileri içeren bir belgedir.
 • Konşimento: İşlenmiş eşyanın taşınması için kullanılan taşıma aracına ait bilgileri içeren bir belgedir. 
 • Sigorta Poliçesi: İşlenmiş eşyanın taşınması sırasında oluşabilecek hasarlara karşı sigorta teminatını belgelemek için kullanılır.

Ek Belgeler:

 • İşlem Talimatı: İşlemle ilgili özel talimatları ve prosedürleri içeren bir belgedir.
 • Teknik Resimler ve Spesifikasyonlar: İşlenmiş eşyanın teknik özelliklerini gösteren belgelerdir.
 • Analiz Raporları: İşlenmiş eşyanın hammadde ve nihai ürün analizlerini içeren raporlardır.

Not: Bu belgelerin gereklilikleri ve formatları, ilgili gümrük mevzuatına ve işlem türüne göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Gümrük İdaresi Başkanlığı’na veya bir gümrük müşavirine danışmanız tavsiye edilir.

Hariçte İşleme İzin Belgesini Aşağıdaki Kurum Veya Kuruluşlardan Hangisi Verir?

Hariçte İşleme Rejimi İzin Belgesi, Ticaret Bakanlığı tarafından verilir. Bu belge, yetkili makamlar tarafından onaylanmış ve ihracatçı firmalara yurt dışına geçici olarak mal götürme ve geri getirme imkanı tanıyan resmi bir belgedir.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Ticaret Müdürlükleri Hariçte İşleme Rejim izni başvurularını değerlendirir ve uygun başvurular için Hariçte İşleme Rejimi İzin Belgesi düzenler. 

Hariçte İşleme Rejimi İzin Belgesi’nin alınması, firmaların yurt dışındaki işlemlerini yasal çerçevede ve resmi bir belgeyle gerçekleştirmelerini sağlar.

Hariçte İşleme Rejimi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki resmi kurumların web sitelerini ziyaret edebilir ya da ilgili yetkili ile görüşebilirsiniz. 

Hariçte İşleme Rejimi Vergilendirme Nasıl Yapılır?

Hariçte İşleme Rejimi’nde ithal edilen mallar gümrük vergisi ödemeden geçici olarak ithal edilir. Elde edilen ürünler ihraç edilinceye kadar gümrük vergisi tahakkuk ettirilmez. İhraç edilmeyen ürünler için gümrük vergileri ve diğer yükümlülükler tahakkuk ettirilir.

Hangi Durumlarda Hariçte İşleme Rejimi’nde Gümrük Vergileri Tahakkuk Edilir?

Hariçte İşleme Rejimi’nde gümrük vergileri aşağıdaki durumlarda tahakkuk ettirilir:

 • İthal edilen ürünlerin ihraç edilmemesi
 • İhraç edilen ürünlerin Hariçte İşleme Rejimi İzin Belgesi’nde belirtilen süre içinde ihraç edilmemesi
 • İthal edilen ürünlerin Hariçte İşleme Rejimi İzin Belgesi’nde belirtilen işleme tabi tutulmaması
 • Elde edilen ürünlerin ithal edilen ürünlerle uyumlu olmaması

Not: Bu içerikte, Hariçte İşleme Rejimi’ne ilişkin temel bilgiler yer almaktadır. Daha detaylı bilgi için Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuatını incelemenizi veya bir gümrük danışmanına danışmanızı tavsiye ederiz.