Kurumsal Yönetim

Yöntemimiz

Müşterilerimizin;

 • Finansal kaynaklarını, zamanını ve emek enerjisini koruyucu bir yaklaşım sergiliyoruz.
 • Hangi kapıyı çalacağını gösteriyoruz ve bu kapıları açıp bağ kurmalarını sağlıyoruz.
 • Sorunlarını tespit ediyor ve çözüm alternatifleri geliştiriyoruz.
 • Analizler sonucu çıkan potansiyeline göre şekil alan özelleştirilmiş hizmet veriyoruz.
 • Uygun pazarları hedeflemesini ve o ülkelere girmesini kolaylaştırıyoruz.
 • İhracat hayallerini gerçekleştirmeye destek oluyoruz.

Yöntemimiz

Müşterilerimizin;

 • Finansal kaynaklarını, zamanını ve emek enerjisini koruyucu bir yaklaşım sergiliyoruz.
 • Hangi kapıyı çalacağını gösteriyoruz ve bu kapıları açıp bağ kurmalarını sağlıyoruz.
 • Sorunlarını tespit ediyor ve çözüm alternatifleri geliştiriyoruz.
 • Analizler sonucu çıkan potansiyeline göre şekil alan özelleştirilmiş hizmet veriyoruz.
 • Uygun pazarları hedeflemesini ve o ülkelere girmesini kolaylaştırıyoruz.
 • İhracat hayallerini gerçekleştirmeye destek oluyoruz.

Değerlerimiz

Global
Gelişim Odaklı
İstikrarlı
Adil ve İnsan Odaklı
Etik, Adaletli ve Güvenilir
Şeffaflık
Yenilikçi
Gelişim Odaklı
Etik kodlarla çalışan
Adil duruş sergileyen
Şeffaf iletişim kuran
Vaatlerini tutan

Kültürümüz

Müşterilerimiz açısından:

 • İşletmelerin dış ticaret potansiyelini birlikte keşfederiz.
 • Doğru alıcılar ile üreticileri buluşturmaya fırsat tanırız.
 • Müşterinin kaynaklarını (finans, zaman, enerjisi) koruyucu bir yaklaşım sergileriz.
 • Çalışmalara verimlilik getiririz.
 • Uygun pazarların hedeflemesini ve o pazarlara girilmesini kolaylaştırırız.
 • İhracat hayallerinin gerçekleştirilmesine destek oluruz.

Çalışanlarımız açısından:

 • Çalışanların sermayesine 4 alanda (finans, beşeri, network, psikolojik) katkıda bulunuruz.
 • İstihdama destek olup iş alanları açarız.

Sektör açısından:

 • Sektörel verilerin etkili analizi ile yeni ticaret bağlantılarına ve hatta yatırımlara cesaretlendirici ve yönlendirici oluruz.
 • Dış ticaret süreç yönetiminin verimsizliğinin önüne geçeriz.

Motivasyon Kaynağımız

Çalışanlarımızın ve iş birliğinde bulunduğumuz kişilerin sermayesine 4 alanda
(finans, beşeri, kişisel, psikolojik) katkıda bulunmak ve %100 zenginliğe erişmesi için varız.

Ekonomik Sermaye

 • Finansal
 • Maddi varlıklar

Beşeri Sermaye

 • İlişkiler
 • Bağlantı ağı
 • Arkadaşlar

Kişisel Sermaye

 • Deneyim
 • Eğitim
 • Beceri
 • Fikir

Psikolojik Sermaye

 • Kendine Güven
 • Umut
 • İyimserlik
 • Esneklik

Yakın Gelecekte Bizi
Neler Bekliyor?

Dünya dijitalleştirilmiş bir çağda bilim ve verinin güç kazandığı, farkındalık, çözüm, fırsatlarla dolu olan, zamanın daha değerli olduğunun hissedildiği köklü bir değişime gidiyor.

Türkiye, edindiği farkındalıklarla gelişip öğrenmesi ve dönüşmesi sayesinde kendi coğrafi bölgesinde fırsatlar ülkesi ve stratejik güç konumuna gelecektir.

A) Veri ve Teknoloji esaslı global bir yapının önem kazandığı, klasik yapıların dışına çıkıldığı,
B) Sağlık tedbirleri odağında
C) Güven esaslı insani değerlerin daha öne çıkarıldığı ve
duygusal zekasını daha iyi kullanabilen şirketlerin başarılı olacağı bir yere gidiyor.

Global arenada güçlü iş birlikleri kuran,
Sektörlere ve şirketlere yön gösteren,
Dış ticaret veri sistemleri, analizleri ve yurtdışı temsilcileri ile referans bir şirket olmaya doğru gidiyor.

Yakın Gelecekte Bizi
Neler Bekliyor?

Dünya dijitalleştirilmiş bir çağda bilim ve verinin güç kazandığı, farkındalık, çözüm, fırsatlarla dolu olan, zamanın daha değerli olduğunun hissedildiği köklü bir değişime gidiyor.

Türkiye, edindiği farkındalıklarla gelişip öğrenmesi ve dönüşmesi sayesinde kendi coğrafi bölgesinde fırsatlar ülkesi ve stratejik güç konumuna gelecektir.

A) Veri ve Teknoloji esaslı global bir yapının önem kazandığı, klasik yapıların dışına çıkıldığı,
B) Sağlık tedbirleri odağında
C) Güven esaslı insani değerlerin daha öne çıkarıldığı ve
duygusal zekasını daha iyi kullanabilen şirketlerin başarılı olacağı bir yere gidiyor.

Global arenada güçlü iş birlikleri kuran,
Sektörlere ve şirketlere yön gösteren,
Dış ticaret veri sistemleri, analizleri ve yurtdışı temsilcileri ile referans bir şirket olmaya doğru gidiyor.

Yönetim Ekibimiz

Operasyon Ekibimiz