Konşimento Nasıl Hazırlanır?

Konşimento, taşıyıcı ve alıcı arasındaki ilişkilerin yanı sıra, yükün mülkiyetini, teslimat koşullarını ve yasal yükümlülükleri net bir şekilde tanımlar. İşte bu nedenle, konşimento, hem göndericiler hem de alıcılar için taşınan malların güvenliğini ve yasal haklarını koruyan kritik bir araçtır. 

Konşimento hakkında detaylı bilgiler sunan bu içerik, konşimentoda yer alan Türkçe – İngilizce bilgilere, konşimentonun neden gerekli olduğundan başlayarak, nasıl hazırlanacağına, içerdiği bilgilerden türlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sağlamaktadır.

Konşimento Nedir?

Konşimento, uluslararası ticaret alanında hayati bir role sahip bir dokümandır ve taşınan ürünlerin sahipliğini ile taşıma sürecine dair önemli bilgileri içerir. Bu doküman, yük taşıma işlemleri sırasında yasal bir geçerliliğe sahip olup, malların taşınması sürecindeki yasal yükümlülükleri ifade eder. 

Konşimentonun kritik değeri, hem göndericiye hem de alıcıya, taşınan mallarla ilgili kapsamlı bilgiler sağlaması ve bu işlemleri yasal bir zemin üzerinde güvence altına almasından gelir. 

Konşimento Neden Yapılmalıdır?

Konşimento, uluslararası ticaret ve lojistik sektöründe zorunlu ve merkezi bir belgedir. Bu evrak, yükün taşınması sırasında taşıyıcı, gönderici ve alıcı arasındaki yasal ilişkinin temelini oluşturur. İçerdiği bilgiler, gönderilen malların sahipliği, taşıma şartları ve teslimat ayrıntılarına dairdir. Konşimentonun gerekliliği, sunduğu çoklu avantajlardan ileri gelir:

 • Yasal Bağlayıcılık: Konşimento, taşıma işlemine dair tüm detayları sağlayarak taşıyıcı ve gönderici için yasal bir zorunluluk oluşturur.
 • Mülkiyetin Kanıtı: Malların taşınması esnasında mülkiyetin belgelenmesine yardımcı olur.
 • Makbuz İşlevi: Alıcıya, malların teslimat öncesi gönderildiğinin kanıtı olarak hizmet eder.
 • Güvenlik ve Takip: Yükün güvenliğini garanti altına alır, taşınan malların izlenmesine olanak tanır ve alıcıya varış noktasındaki durumları hakkında bilgi verir.
 • Gümrük İşlemleri: Gümrükte gerekli işlemlerin yapılabilmesi için konşimento şarttır, böylece yetkililer yükün uygun şekilde işlendiğinden emin olur.
 • Yasal Koruma: Taşıyıcı ve yük sahibi arasındaki sözleşmenin bir parçası olarak, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini net bir şekilde belirler.

Konşimento, taşıma işlemlerini kayıt altına alarak, yükün taşıma sürecini düzenler ve malın alıcıya mükemmel durumda ulaşmasının garantisi olarak işlev görür. Genellikle gemi acenteleri veya taşıyıcılar tarafından hazırlanır, ve lojistik sürecinin vazgeçilmez bir elemanıdır. Bu evrak, malların alıcısına teslimi ve taşımacılık işlemleri arasındaki yasal sözleşmeyi temsil eder, ve alıcı, konşimento olmadan malları teslim alamaz. 

Her bir konşimento, üç orijinal nüsha olarak düzenlenir, bu sayede taşımacılık ve teslimat işlemleri resmi ve düzenli bir şekilde yürütülür.

Konşimentonun Özellikleri Nelerdir?

Konşimentonun özellikleri, taşımacılık ve uluslararası ticaretteki önemi göz önünde bulundurulduğunda, detaylı bir şekilde incelenmesi gereken bir konudur. 

Elde edilen bilgilere göre, konşimentonun temel özellikleri şunlardır:

 • Tek Taraflı Düzenleme: Konşimento, genellikle tek taraflı olarak taşıyıcı tarafından düzenlenir ve yalnızca taşıyıcıyı borç altına sokan bir belgedir​.
 • Kıymetli Evrak Niteliği: Konşimento, kıymetli evrak hükmünde olup, taşınan malların mülkiyeti, taşıma koşulları ve teslimatı hakkında resmi ve yasal bir belge olarak kabul edilir​.
 • Taşıma Şartlarının Belirlenmesi: Belge üzerinde, taşıma şartları, yükleme ve boşaltma limanları, navlun bilgileri gibi taşıma sürecine dair tüm önemli bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtilmelidir​.
 • Çeşitlilik: Konşimento, taşıma yöntemi, malların cinsi ve taşıma şartlarına göre farklı türlerde olabilir. Kısa konşimento, konteyner konşimentosu, düzenli hat konşimentosu, tek konşimento ve gemi kira kontratı konşimentosu gibi çeşitleri bu kapsama girer​.
 • Yüklerin Sorumluluğu: Taşıyıcı, yüklerin teslim edilmesine kadar mallardan sorumludur. Teslim edildikten sonra herhangi bir sorumluluk taşımaz​.
 • Taşınan Malların Açıklaması: Konşimento, taşınan malların cinsini, miktarını, ağırlığını, markasını ve paket bilgilerini detaylı bir şekilde içerir. Bu bilgiler, hem gümrük işlemleri hem de alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önem taşır​.
 • Ciro Edilebilirlik: Konşimento, malların mülkiyetinin devri ile ilgili olarak nama yazılı, emre yazılı veya hamiline yazılı olmak üzere farklı şekillerde düzenlenebilir. Bu durum, malların alıcı tarafından teslim alınmasına kadar nasıl yönetileceğini belirler​.
 • Yükleme ve Tesellüm Kriterleri: Konşimentolar, yükleme konşimentosu ve tesellüm konşimentosu olmak üzere yükleme kriterlerine göre ayrılmaktadır. Yükleme konşimentosu, malların gemiye yüklendiğini; tesellüm konşimentosu ise, malların taşınmak üzere teslim alındığını belirtir​.

Konşimento, uluslararası ticarette malların taşınması sürecinde oynadığı kritik rol ve sağladığı güvenlik nedeniyle, hem taşıyıcılar hem de malların sahipleri için vazgeçilmez bir belgedir.

Konşimento Türleri Nelerdir?

Konşimento, uluslararası ticarette taşınan malların detaylarını içeren ve taşımacılık işlemleri sırasında taşıyıcı ve alıcı arasında yasal bir anlaşma olarak işlev gören kıymetli bir evraktır. Çeşitli taşımacılık ihtiyaçları ve koşullarına göre farklı konşimento türleri bulunmaktadır. Bu türler genellikle taşıma şekline, taşıma sözleşmesinin özelliklerine ve malların nasıl taşındığına göre sınıflandırılır. 

İşte konşimento türlerinden bazıları ve özellikleri:

 • Kısa Konşimento (Short Form Bill of Lading): Bu tür, taşıma şartlarının sadece belgenin ön yüzünde kısaca gösterildiği konşimentolardır. Taşıma sözleşmesinin metni bu belgelerin arkasında yer almaz​.
 • Konteyner Konşimentosu (Container Bill of Lading): Konteyner ile taşınan mallar için düzenlenen konşimentodur. Bu tür, yükleyicinin beyanı üzerine düzenlenir ve taşıyanın herhangi bir kontrol sorumluluğu bulunmaz​.
 • Düzenli Hat Konşimentosu (Liner Bill of Lading): Tarifeli ve sürekli sefer yapan gemiler tarafından düzenlenir. Bu konşimentolar genellikle ciro edilemez..
 • Tek Konşimento (Through Bill of Lading): Birden fazla taşıma modu (örneğin, deniz ve kara yolu) kullanılarak yapılan taşımacılıkta kullanılır. Taşınan malların tamamı için tek bir konşimento düzenlenir​.
 • Gemi Kira Kontratı Konşimentosu (Charter Party Bill of Lading): Özellikle dökme yük taşımacılığında ve büyük ebatlı yüklemelerde kullanılır. Gemi sahibi, bu tür konşimento ile gemisini kiralar ve taşıma bedelinin doğrudan kendisine ödenmesini talep edebilir​.
 • Nama Yazılı Konşimento (Straight Bill of Lading): Alıcının adına düzenlenir ve ciro ile başkasına devredilmesi mümkün değildir​.
 • Emre Yazılı Konşimento (Order Bill of Lading): Emre yazılı olarak düzenlenir ve ciro edilerek başkasına devredilebilir, genellikle bankacılık işlemlerinde tercih edilir​.
 • Hamiline Yazılı Konşimento (Bearer Bill of Lading): “Hamiline” yazılarak düzenlenir ve ciro edilebilir. Bu tür konşimento, belgeyi elinde bulunduran herhangi bir kişinin malları teslim alabilmesine olanak tanır​

Bu çeşitler, konşimentonun taşıma sürecindeki farklı gereksinim ve durumları karşılaması için tasarlanmıştır. Konşimento türlerinin her biri, malların taşınması, teslimi ve mülkiyet devri gibi konularda belirli prosedür ve koşullara tabidir.

Konşimento Ne Zaman Düzenlenir?

Konşimento, taşıma işlemi gerçekleşmeden önce ya da taşıma işlemi sırasında düzenlenir, ancak özel durum ve ihtiyaçlara göre düzenlenme zamanı değişebilir. 

Konşimento Nasıl Hazırlanır?

Konşimento hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı temel adımlar ve bilgiler vardır. Bu süreç, taşınan malların güvenliği ve yasal süreçlerin düzgün işlemesi için önemlidir. 

İşte konşimento hazırlama sürecinde genel olarak izlenmesi gereken adımlar:

 • Yetkili Kişiler Tarafından Hazırlanır: Konşimento, kıymetli evrak hükmünde olduğu için yetkili kişiler tarafından hazırlanmalıdır. Bu, genellikle gemi acentesi, nakliye firması veya taşıyıcı tarafından yapılan bir işlemdir​.
 • Bilgilerin Eksiksiz ve Doğru Olması: Konşimento üzerinde yer alan tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılması gereklidir. Bu bilgiler arasında konşimento numarası, taşıyıcı ve alıcı bilgileri, navlun ödeme bilgisi, yükleme ve varış limanları, paket sayısı, ürün açıklaması, malın maddi değeri, sayısı ve ağırlığı gibi detaylar bulunur​.
 • Konşimentonun İmzalanması: Konşimento, kıymetli evrak hükmünde olduğundan mutlaka yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmalıdır. Taşıyıcı, hazırladığı konşimentonun orijinal nüshasını imzalar. Kopya nüshaların imzalanması genellikle gerekli değildir​.
 • Çeşitlilik ve Türüne Göre Düzenleme: Konşimentolar, taşıma şartlarına ve taşınan malın cinsine göre farklı türlerde hazırlanabilir. Kısa konşimento, konteyner konşimentosu, düzenli hat konşimentosu, tek konşimento ve gemi kira kontratı konşimentosu gibi çeşitler mevcuttur. Her bir tür, taşımacılık işleminin özelliklerine göre belirli bilgileri içerir​.
 • Konşimento Numarası: Konşimento üzerinde, taşıma işlemini tanımlayan ve takip edilmesini sağlayan bir konşimento numarası yer alır. Bu numara, taşımacılık sürecinde belgenin kolayca tanımlanıp sorgulanabilmesi için önemlidir​

Konşimento hazırlama süreci, taşınan malların taşımacılık işlemi boyunca yasal koruma altında olmasını ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların önlenmesini sağlar. Bu nedenle, konşimento üzerinde yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, tüm sürecin sorunsuz bir şekilde işlemesi için kritik öneme sahiptir.

Konşimento Kim Tarafından Hazırlanır?

Konşimento, taşımacılık sürecinde taşınan mallarla ilgili detayları içeren önemli bir belgedir ve genellikle gemi acentesi veya nakliye firması gibi taşıyıcı taraf olarak kabul edilen kurum ve kişiler tarafından hazırlanır. 

Konşimentonun hazırlanmasından sorumlu kişiler ve kurumlar şunlardır:

Gemi Acentesi: Taşımacılık sürecinde gemi acentesi, konşimentoyu düzenlemekten sorumlu ana kurumlardan biridir. Acente bünyesinde yer alan yetkili bir kaptan ya da armatör, konşimento düzenleme yetkisine sahip olabilir​.

Taşıyıcı: Taşıyıcı firma ya da taşımacılığı gerçekleştiren kişi, yükü taşıma işlemini üstlenir ve bu süreci belgelemek için konşimento hazırlar.

Geminin İşletmecisi: Geminin işletmecisi de, konşimentoyu düzenleyebilme yetkisine sahiptir. Bu, geminin taşıma işlemiyle doğrudan ilgili olduğu durumlar için geçerlidir​.

Konşimentotada Hangi Bilgiler Bulunur?

Konşimento, uluslararası ticarette taşınan malların detaylarını içeren ve taşımacılık sürecinde önemli bir rol oynayan kıymetli bir evraktır. 

Bir konşimento üzerinde bulunması gereken temel bilgiler genellikle aşağıdakileri içerir:

 1. Gemi Adı ve Uyruğu: Taşıma işlemini yapan geminin adı ve bayrağını taşıdığı ülke.
 2. Yükletenin ve Gönderilenin Bilgileri: Yükletenin ve alıcının (gönderilenin) adı, soyadı, ticari unvanı ve adresi.
 3. Yükleme ve Boşaltma Limanları: Malların yüklendiği başlangıç limanı ve varışta boşaltılacağı liman.
 4. Taşınan Malların Detayları: Gemiye yüklenen veya taşınmak için teslim alınan malların cinsi, ölçüsü, sayısı, ağırlığı, markası ve dışarıdan görünen nitelikleri.
 5. Navlun ve Ödeme Şartları: Taşıma bedeli ve ödeme koşulları.
 6. Düzenlenme Tarihi ve Yeri: Konşimentonun düzenlendiği yer ve tarih.
 7. Nüsha Sayısı: Düzenlenen orijinal ve kopya konşimento sayısı.
 8. Alıcı Bilgileri: Malların teslim edileceği kişi veya şirketin adı ve adresi.
 9. Taşıma Şartları ve Özel Notlar: Taşıma işlemine ilişkin özel şartlar, notlar ve talimatlar.

Konşimentolar, taşıtanın talebi üzerine birden fazla orijinal nüsha şeklinde düzenlenebilir. Yaygın olarak kullanılan tam takım konşimento, genellikle üç orijinal nüsha ve üç kopyadan (ciro edilemez suretler) oluşur​.

Konşimentonun doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması, taşıma işleminin tüm tarafları için büyük önem taşır. Bu yüzden konşimento örneği titizlikle doldurulur.

Konşimento Talimatı Nedir?

Konşimento talimatı, yükleyicinin (ihracatçının) gemi acentesine veya taşıyıcıya verdiği, konşimentonun doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması için gerekli bilgileri içeren bir talimattır. Taşıyıcı firma, bu talimatta belirtilen bilgilere dayanarak konşimentoyu hazırlar​.

Konşimento Talimatı Örneği

konşimento örneğiKonşimento Receipt Nedir? Ne Demektir?

Konşimento Receipt, özellikle denizyolu taşımacılığı alanında kritik bir öneme sahip olan ve yükün teslim alındığını resmi olarak onaylayan bir belgedir. Bu belge, taşıma işlemi başlamadan ve konşimento düzenlenmeden önce, yükün taşıyıcı veya gemi acentesi tarafından teslim alındığını belgeler.

Bu belgenin düzenlenmesi ve dağıtımı şu şekilde gerçekleştirilir:

 • Yükleyiciye bir nüsha,
 • Taşıyıcıya bir nüsha,
 • Alıcıya bir nüsha olmak üzere toplam üç nüsha şeklinde düzenlenir.

Yükleyici, bu belgeyi aldıktan sonra, yükün gemide yüklendiğini ve taşıma sözleşmesinin başladığını gösterir​.

Konşimento Numarası Nedir?

Konşimento numarası, her taşıma belgesinde bulunan ve taşınan mallarla ilgili kritik bilgileri içeren benzersiz bir tanımlayıcıdır. Bu benzersiz numara sayesinde, taşıma işlemi detaylı bir şekilde takip edilebilir, sorgulanabilir ve yönetilebilir.

Bu numara, ürünlerin teslim edilmesi sürecinde çok önemlidir. Ürünü teslim alabilmek için, alıcının konşimento numarasını taşıyıcıya sağlaması gerekmektedir​.

Konşimento Numarası Nerede Yazar?

Konşimento numarası genellikle konşimento belgesinin üst kısmında bulunur ve bu numara, taşıma işleminin takip edilmesi, sorgulanması ve yönetilmesi için esastır. 

Konşimento Numarası Kaç Haneli?

Konşimento numarasının belirlenmiş bir hane sayısı standardı bulunmamaktadır.

Belirli bir standart olmamasına rağmen, konşimento numarasının uzunluğu genellikle taşıyıcı firmanın belirlediği formata bağlıdır. Bu numara, genellikle harf ve rakamların bir kombinasyonundan oluşur ve konşimentonun üst kısmında yer alır. 

Konşimento numarası, her taşıma işlemi için benzersizdir ve taşıma detaylarının takip edilmesinde kullanılır. 

Konşimento ve Ordino Arasındaki Farklar Nelerdir?

Konşimento, taşınan ürünlerin ayrıntılarını belgeleyen ve nakliye işlemini onaylayan resmi bir evraktır. Bu belge, taşımacılık sürecinin bir kanıtı olarak mal sahibine verilir. 

Ordino ise, konşimento ile birlikte kullanılan ve gümrük işlemleri sırasında malın teslim alınması için zorunlu olan bir belgedir. 

Bu iki belge arasındaki en önemli fark, kullanım amaçları ve fonksiyonlarıdır: Konşimento, taşımacılık sürecine dair bir sözleşme kanıtı olarak işlev görürken, ordino gümrükten malın çekilmesi için gereken bir yönergedir. Her ikisi de uluslararası ticaret ve lojistik süreçlerinde hayati roller oynar; konşimento, taşıma işleminin yasal bir doğrulaması olarak, ordino ise gümrük işlemleri sırasında malın alınabilmesi için bir yetkilendirme olarak kullanılır.

Konşimento Numarası ile Konşimento Nasıl Sorgulanır?

Taşımacılık faaliyetlerini yürüten firmanın internet sitesi üzerinden konşimento numarası ile kargonun güncel durumuna ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Konşimento Fiyatı Nedir?

Konşimento fiyatı, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösteren, taşınan yük için taşıma şirketine ödenen navlun ücretidir. 

Türkiye’deki konşimento fiyatları, 

 • taşımanın mesafesi, 
 • taşınan yükün cinsi, 
 • taşınan yükün miktarı ve 
 • taşımanın yapıldığı tarih ve saate göre hesaplanmaktadır. 

Mesafe arttıkça ve yükün cinsi (örneğin, tehlikeli maddeler) gibi faktörler dikkate alındığında, konşimento fiyatı daha yüksek olabilir. Ayrıca, yoğun sezonlarda konşimento fiyatları artış gösterebilir​.