Bedelsiz İhracat

Günümüzün küreselleşen ekonomisinde, ihracat faaliyetleri giderek önem kazanmaktadır. Özellikle bedelsiz ihracat, hem firmalar hem de ekonomi için farklı avantajlar sunmaktadır. 

Bu makalemizde, bedelsiz ihracatın ne olduğunu, nasıl yapıldığını, gerekli belgeleri, e-fatura kesilip kesilmediğini ve muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bedelsiz ihracatla ilgili tüm sorularınıza yanıt vermeyi amaçlıyoruz.

Bedelsiz İhracat Nedir?

Bedelsiz ihracat, finansal bir karşılık olmaksızın yurtdışına mal gönderme işlemidir. Bu işlemler, genellikle ticari olmayan amaçlarla veya özel durumlar kapsamında gerçekleştirilir. 

Örneğin, yardım malzemelerinin gönderilmesi, reklam amaçlı ürün dağıtımı veya örnek ürünlerin yurtdışı partnerlere ulaştırılması bedelsiz ihracat kapsamına girer. 

Bedelsiz ihracatın, ticari ihracattan farkı, alıcıdan herhangi bir ödeme beklentisi olmamasıdır. Bu süreç, ihracatçı firmalar için belirli prosedürler ve belgeler gerektirir, ancak doğru bilgi ve yönlendirmelerle kolaylıkla yönetilebilir.

Bedelsiz İhracat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bedelsiz ihracat, ürün veya hizmetlerin karşılığında herhangi bir ödeme alınmaksızın yurtdışına gönderilmesi işlemidir. Bu tür ihracatlar genellikle tanıtım, numune gönderimi veya garantiden kaynaklı değişim gibi durumlar için gerçekleştirilir. 

Bedelsiz ihracatı yapabilmek için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır:

 • İhracat İzni: İhracatın resmi olarak gerçekleştirilebilmesi için ilgili devlet kurumlarından alınması gereken izindir.
 • Fatura: Ürünlerin detaylarını, miktarını ve bedelsiz olduğunu belirten ticari bir belgedir.
 • İrsaliye: Taşınan malların detaylarını içeren ve taşıma işlemi sırasında kullanılan resmi bir belgedir.
 • Menşe Şahadetnamesi: Ürünlerin hangi ülkede üretildiğini gösteren resmi bir belgedir.
 • Paket Listesi: İhracat yapılan ürünlerin listesini, her birinin ağırlık ve hacim bilgilerini içeren belgedir.

Bu belgeler, bedelsiz ihracat işleminin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi ve ilgili gümrük işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için gereklidir. Her ülkenin ihracatla ilgili kendi mevzuatı ve gereklilikleri olduğundan, işlem yapmadan önce detaylı bir araştırma yapılması ve gerekirse uzman bir danışmandan yardım alınması önerilir.

Bedelsiz İhracat İzni Nereden Alınır?

Bedelsiz ihracat izni, ilgili devlet kurumları ve ihracatçı birlikleri tarafından verilmektedir. 

İzin alma süreci, ihracat yapılacak ürünün niteliğine ve hedeflenen ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Genellikle, ihracatçı firmaların bulundukları bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları ya da İhracatçı Birlikleri ile iletişime geçmeleri gerekir. Bu kurumlar, bedelsiz ihracat işlemleri için gerekli yönlendirmeleri ve izinleri sağlarlar. 

Ayrıca, bazı özel ürünler veya durumlar için Ekonomi Bakanlığı’ndan veya ilgili diğer devlet kurumlarından özel izinlerin alınması gerekebilir.

Bedelsiz İhracat Nasıl Yapılır?

Bedelsiz ihracat işleminin gerçekleştirilmesi için izlenmesi gereken temel adımlar şunlardır:

 1. Belgelerin Hazırlanması: İlk adım, yukarıda belirtilen gerekli belgelerin tam ve doğru bir şekilde hazırlanmasıdır.
 2. İhracat İzni Alınması: İlgili ihracatçı birlikleri veya Ticaret ve Sanayi Odalarından gerekli bedelsiz ihracat izninin alınması gerekmektedir.
 3. Gümrük İşlemleri: Belgelerin ve izinlerin hazır olmasıyla birlikte, malın ihracatı için gümrük işlemlerinin başlatılması gerekmektedir.
 4. Taşıma ve Lojistik: Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından, malın hedef ülkeye taşınması için lojistik planlaması yapılmalıdır.
 5. Teslimat ve Takip: Malın başarılı bir şekilde teslim edilmesinden sonra, gerekli takip işlemleri ve varsa alıcıya bilgilendirme yapılmalıdır.

Bu adımlar, bedelsiz ihracat işleminin temel hatlarını oluşturmaktadır. Her adım, dikkatli bir planlama ve yasal gerekliliklerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini gerektirir.

Bedelsiz İhracat Formu Örneği

Bedelsiz İhracatta Hangi Mallar Kullanılabilir?

Bedelsiz ihracatta kullanılabilecek mallar genellikle aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

 • Yardım Malzemeleri: Afet yardımı gibi insani yardım faaliyetleri için gönderilen gıda, ilaç, giysi gibi malzemeler.
 • Reklam ve Tanıtım Ürünleri: Şirket logolu kırtasiye malzemeleri, tekstil ürünleri, anahtarlık gibi promosyon ürünleri.
 • Örnek Ürünler: Potansiyel alıcılara veya iş ortaklarına sunulmak üzere gönderilen küçük miktarlardaki ticari ürün örnekleri.
 • Araştırma ve Geliştirme Malzemeleri: Bilimsel araştırma veya teknolojik geliştirme amaçlı kullanılmak üzere gönderilen özel ekipmanlar ve malzemeler.

Bu listeleme, bedelsiz ihracatta en sık kullanılan mal türlerini temsil etmektedir ve işlemin amacına göre farklılık gösterebilir.

Bedelsiz İhracatta Yasaklı Olan Ürünler Nelerdir?

Bedelsiz ihracatta yasaklı ürünler, genellikle uluslararası düzeyde kabul görmüş yasaklar ve kısıtlamalar çerçevesinde belirlenir. Bu ürünler arasında:

 • Askeri Amaçlı Malzemeler: Silahlar, mühimmat ve askeri teknoloji içeren ürünler.
 • Yasaklı Kimyasallar: Uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış bazı kimyasallar ve maddeler.
 • Tehlikeli Maddeler: Radyoaktif malzemeler, patlayıcılar ve zehirli kimyasallar gibi tehlikeli kabul edilen ürünler.
 • Kültürel Miras Objeleri: Yasal olmayan yollarla elde edilen tarihi eserler ve sanat eserleri.

Bu yasaklar, uluslararası güvenlik ve koruma standartlarını desteklemek ve riskli malzemelerin kontrolsüz şekilde dağılımını önlemek amacıyla konulmuştur.

Bedelsiz İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

Bedelsiz ihracat faturası kesme işlemi, ticari ihracat faturalarından farklı bazı özellikler taşır. Bu faturalarda, malın bedelsiz olarak gönderildiği ve herhangi bir ticari mal satışı işlemi gerçekleşmediği belirtilmelidir. 

Faturada, gönderilen malın detayları, miktarı ve bedelsiz olduğuna dair açık bir ifade bulunmalıdır. Ayrıca, bedelsiz ihracatı yapılan malın, ilgili gümrük ve ihracat düzenlemelerine uygun olduğunu gösteren belgeler de fatura ile birlikte sunulmalıdır. Bu süreç, firmanın muhasebe ve ihracat bölümleri tarafından dikkatlice yönetilmelidir.

Bedelsiz İhracat Faturası E-Fatura Kapsamına Girer Mi?

Evet, bedelsiz ihracat faturaları da e-fatura uygulaması kapsamına girebilir. 

Ülkemizde e-fatura uygulamasına geçiş yapmış firmalar, bedelsiz ihracat işlemleri için de elektronik fatura düzenleyebilirler. Bu süreç, hem faturanın düzenlenmesi hem de ilgili resmi işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi açısından kolaylık sağlar. Ancak, e-fatura düzenlenirken bedelsiz ihracatın özelliklerine uygun bilgilerin girilmesi ve faturanın ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir.

Bedelsiz İhracat Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Bedelsiz ihracat faturasının muhasebe kaydı, işlemin bedelsiz olması nedeniyle özel bir dikkat gerektirir. Genellikle, bu tür faturalar firmanın muhasebe sistemine, bedelsiz olarak gerçekleşen ihracat işlemini yansıtacak şekilde kaydedilir. Bu süreçte, faturada yer alan malın maliyet değeri, firmanın stok kayıtlarından düşülür ve ilgili ihracat işlemi, mali tablolarda uygun hesaplar altında raporlanır. 

Bedelsiz ihracat işlemlerinin doğru bir şekilde kaydedilmesi, hem firmanın iç hesaplarının düzenli tutulması hem de ilgili vergi ve gümrük mevzuatına uyum açısından önemlidir.

Bedelsiz İhracat KDV İadesi Nedir?

Bedelsiz ihracat KDV iadesi, ihracatçı firmaların, bedelsiz olarak ihraç ettikleri mallar nedeniyle ödedikleri KDV’nin iade edilmesi işlemidir. 

Bu uygulama, ihracatçıların mali yükünü hafifletmeyi amaçlar. İade süreci, ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmiş belgelerle ve maliyet hesaplamalarıyla desteklenmelidir. Firmanın bu iadeyi alabilmesi için, bedelsiz ihracat işleminin ve KDV’nin ödendiğine dair belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Bedelsiz İhracatta KDV İadesi Nasıl Yapılır?

Bedelsiz ihracatta KDV iadesi süreci, ihracatçı firmanın ilgili belgeleri ve KDV iadesi talep formunu vergi dairesine sunmasıyla başlar. Bu belgeler, ihracat işleminin detaylarını ve ödenen KDV miktarını içermelidir. 

Vergi dairesi, sunulan belgeleri inceledikten sonra, uygun görüldüğü takdirde KDV iade işlemini gerçekleştirir. Bu süreç, firmanın mali durumuna katkı sağlamakla birlikte, ihracat işlemlerinin teşvik edilmesine de katkıda bulunur.

Bedelsiz İhracatta KDV İadesi Nasıl Hesaplanır?

Bedelsiz ihracatta KDV iadesi hesaplama işlemi, ihracatçı firmanın ihraç ettiği malın maliyetine ve bu maliyet üzerinden hesaplanan KDV miktarına dayanır. 

İhracatçı firma, bedelsiz olarak ihraç ettiği malın maliyetini belgeleyen faturalar ve diğer mali belgelerle birlikte, bu maliyet üzerinden hesaplanan KDV miktarını iade talebi olarak sunar. Vergi dairesi, bu belgeleri inceleyerek ve uygun hesaplamaları yaparak iade edilecek KDV miktarını belirler.

Sonuç: 

Bedelsiz ihracat, ticari olmayan amaçlarla yurtdışına mal gönderme işlemi olup, firmalar için çeşitli prosedür ve belgeleri gerektirir. Bu işlem, yardım malzemeleri, reklam ürünleri, örnekler gibi çeşitli mallar için uygulanabilirken, askeri malzemeler ve yasaklı kimyasallar gibi ürünler yasaktır. 

Bedelsiz ihracat faturaları e-fatura kapsamına girer ve muhasebe kayıtları özenle tutulmalıdır. KDV iadesi, ihracatçıların mali yükünü hafifleten önemli bir avantaj sağlar ve bu iade, malın maliyeti ve ödenen KDV’ye dayanarak hesaplanır.