Yurtdışından Gelen Kargo Gümrük Vergisi Ne Kadar? (2024)

Gümrük vergisi, uluslararası ticaretin ayrılmaz bir parçası olarak, ülkeler arası malların alışverişinde büyük bir rol oynar. Türkiye’de bu vergiler, ekonomik politikaların bir yansıması olarak, yerli üretimi desteklemek, piyasa dengesini sağlamak ve dış ticarette adaleti korumak amacıyla uygulanır.

Bu rehber, gümrük vergisinin temellerini, hangi ürünlerden alındığını, nasıl hesaplandığını ve ödeme yöntemlerini detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Böylece, uluslararası ticarete adım atan herkes için vazgeçilmez bir bilgi kaynağı sunulmaktadır.

Gümrük Vergisi Nedir?

Gümrük vergisi, uluslararası ticarette malların bir ülkeden diğerine giriş ve çıkışı sırasında uygulanan bir vergi türüdür. 

Bu vergi, genellikle ülkenin ekonomisini korumak, yerli üretimi teşvik etmek ve piyasa dengelerini ayarlamak amacıyla alınır. Gümrük vergileri, ithal edilen veya ihraç edilen malların cinsine, değerine ve miktarına göre değişkenlik gösterir

Türkiye özelinde, gümrük vergileri, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer yerel mevzuatlar doğrultusunda belirlenir. Örneğin, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen paketler için farklı, AB dışından gelen mallar için ise genellikle daha yüksek oranlarda gümrük vergisi uygulanmaktadır. Ayrıca, lüks tüketim malları, alkollü içecekler ve tütün ürünleri gibi özel tüketim maddelerine ek vergiler de getirilebilmektedir​.

Yurtdışından Gelen Kargo Gümrük Vergisi Ne Kadar?

Ürün kategorisi ve içeriği, gümrük vergisi hesaplamasında belirleyici unsurlardır. Örneğin, Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen ürünlerde %18, diğer ülkelerden gelenlerde ise %20 gümrük vergisi uygulanır. Özel tüketim vergisi gerektiren ürünlerde ek olarak %20 vergi alınabilir.

Hangi Ürünlerden Gümrük Vergisi Alınır?

Gümrük vergisi, Türkiye’ye ithal edilen birçok ürün için uygulanır. Vergilendirme, ürünün türüne ve ticari amaçla mı yoksa kişisel kullanım için mi ithal edildiğine bağlı olarak değişir. 

Gümrük Vergisi Alınan Bazı Ürünler:

 • Teknoloji ve Elektronik Ürünler: Bilgisayarlar, cep telefonları, oyun konsolları, hoparlörler ve projeksiyon makineleri gibi teknolojik ürünler genellikle gümrük vergisine tabidir.
 • Beyaz Eşya ve Ev Aletleri: Buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, klima gibi büyük ev aletleri.
 • Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünler: Parfüm, güneş kremi, saç spreyi gibi kozmetik ürünler.
 • İnşaat Malzemeleri: PVC kaplamalar, seramik inşaat tuğlaları, çeşitli yapı malzemeleri.
 • Diğer Çeşitli Ürünler: Alkollü içecekler, meyve suları, kontak lensler, müzik aletleri, spor malzemeleri, fotoğrafçılık ekipmanları ve motor parçaları.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulanan Ürünler:

Ürünlerin bazılarına, sadece gümrük vergisi değil, aynı zamanda ÖTV de uygulanabilir. Özellikle lüks tüketim ürünleri ve çevreye zararlı kabul edilen ürünler bu kategoriye girer.

Gümrük vergisi alınan ve alınmayan ürünler, gümrük mevzuatı, uluslararası anlaşmalar ve hükümet politikaları tarafından belirlenir. Hangi üründen ne kadar vergi alınacağını öğrenmek için gümrük idaresinin resmi web sitesinde yer alan gümrük vergisi hesaplama araçları ve GTİP sorgulama hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Hangi Ürünlerden Gümrük Vergisi Alınmaz?

Aşağıda gümrük vergisi muafiyetinde olan bazı ürünler listelenmiştir.

 • Kitap ve Basılı Yayınlar: Kitaplar ve diğer basılı yayınlar, ticari olmayan amaçlarla ithal edildiklerinde gümrük vergisinden muaf tutulurlar.
 • Bazı Kültürel ve Eğitim Malzemeleri: Kanunlarla belirlenen belli başlı sınırlar dahilinde, kültürel ve eğitim amaçlı malzemeler de vergi muafiyeti kapsamına girebilir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti Nedir?

Gümrük vergisi muafiyeti, belirli şartlar altında bazı ürünlerin veya eşyaların yurt dışından Türkiye’ye ithal edilirken uygulanan gümrük vergilerinden (Gümrük Vergisi, Ek Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV vb.) muaf tutulması anlamına gelir. Bu muafiyetler, Türkiye gümrük kanunları çerçevesinde belirlenmiş ve çeşitli durumlar için uygulanmaktadır. 

Muafiyetin uygulandığı başlıca durumlar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Devlet Kurumları ve Belirli Görevler İçin Muafiyet: Cumhurbaşkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Ticaret Bakanlığı gibi devlet organlarının resmi görevleri kapsamında ithal ettikleri eşyalar vergiden muaf tutulur. Bu kapsamda, numune, test ve benzeri amaçlar için yurt dışından getirilen ürünler de muafiyetten yararlanabilir.
 2. Kişisel Kullanım ve Ailevi Kullanıma Mahsus Eşyalar: Yolcular tarafından Türkiye’ye getirilen ve ticari değer taşımayan kişisel kullanım eşyaları, ailevi kullanıma mahsus eşyalar veya hediye olarak getirilen ürünler gümrük vergisinden muaf olabilir. Bu muafiyet, toplam değeri 430 Euro’yu geçmeyen eşyalar için geçerlidir.
 3. Özel Durumlar ve Teşvikler: Evlenerek Türkiye’ye taşınan kişilerin çeyizleri, Türkiye’ye taşınan kişilere ait kullanılmış ev eşyaları, iş yerinin Türkiye’ye taşınması sırasında ithal edilen sermaye malları ve işyeri malzemeleri, engelli ve malullerin kullanımı için olan eşyalar, tıbbi araç gereçler ve cihazlar, değeri 1500 Euro’nun altında olan şahsi eşyalar, miras yoluyla ülkeye giren kişisel eşyalar gibi özel durumlar için de vergi muafiyeti sağlanmaktadır.
 4. AR-GE ve İnceleme İçin Numuneler: Ticari nitelik taşımayan, araştırma ve geliştirme (AR-GE) ve inceleme amaçları için kullanılacak numuneler gümrük vergisinden muaftır.

Bu muafiyetler, Türkiye’nin dış ticaret politikaları ve uluslararası anlaşmaları doğrultusunda belirlenmiş olup, ithalat işlemleri sırasında uyulması gereken yasal prosedürler ve koşullar çerçevesinde değerlendirilir. Gümrük yetkilileri ile iletişime geçilerek detaylı bilgi alınması ve gerekli prosedürlerin uygulanması tavsiye edilir.

Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gümrük vergisi, ürünlerin ithalatı sırasında uygulanan bir vergi türüdür ve bu verginin hesaplanması için çeşitli faktörler dikkate alınır. 

İşte gümrük vergisinin nasıl hesaplandığına dair temel bilgiler:

 1. Vergi Matrahının Belirlenmesi (CIF Değeri): Gümrük vergisi hesaplama işlemi, ürünün CIF değeri üzerinden yapılır. CIF, ürünün maliyeti (Cost), sigorta bedeli (Insurance) ve navlun ücreti (Freight) toplamını ifade eder. Örneğin, bir ürünün maliyeti 60.000 $, navlun ücreti 4.000 $ ve sigorta maliyeti 3.000 $ ise, CIF değeri 67.000 $ olacaktır.
 2. Vergi Oranlarının Uygulanması: CIF değeri hesaplandıktan sonra, bu değer üzerinden ilgili gümrük tarife oranları uygulanır. Bu oranlar ürünün türüne, içeriğine ve ithal edildiği ülkeye göre değişiklik gösterir. Örneğin, Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen bir ürün için %18, diğer ülkelerden gelenler için %20 gümrük vergisi oranı uygulanabilir.
 3. Özel Durumlar ve İstisnalar: Belirli ürünler için farklı vergi oranları veya muafiyetler söz konusu olabilir. Örneğin, kitap ve benzeri basılı yayınlar için %0 gümrük vergisi uygulanabilir. Ayrıca, 150 Euro’yu geçmeyen bireysel ürünler ve 1500 Euro’yu geçmeyen ilaçlar için de farklı oranlar veya muafiyetler geçerlidir.
 4. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulamaları: Bazı özel ürünler için gümrük vergisine ek olarak Özel Tüketim Vergisi de hesaplanabilir. Örneğin, 4760 sayılı ÖTV Kanunu’na göre belirli ürünler için CIF değeri üzerinden ek %20 oranında ÖTV alınabilir.

Gümrük vergisi hesaplama işlemi, ithalatı yapılan ürünlerin mali değerini ve Türkiye’nin vergilendirme politikalarını yansıtır. İthalat işlemleri yapılırken, bu hesaplamaların doğru yapılması ve ilgili gümrük mevzuatına uygun olması gerekmektedir.

Yurtdışından Gelen Kargo Gümrük Vergisi Nasıl Ödenir?

Gümrük vergileri, gümrük saymanlık müdürlükleri veznelerinde veya yetkili ticari bankalar aracılığıyla online ödeme ile ödenebilir. Banka kanalları arasında 

 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş., 
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş., 
 • Türkiye Vakıfbank T.A.O., 
 • Ziraat Katılım Bankası A.Ş, ve 
 • Vakıf Katılım Bankası A.Ş. bulunmaktadır. 

Bankalar üzerinden POS ile ödeme yapmak oldukça kolaydır.

Gümrük Vergisi Ödenmezse Ne Olur?

Gümrük vergisi ödenmezse, Türkiye’de çeşitli yaptırımlar ve ek maliyetlerle karşılaşabilirsiniz. 

İşte gümrük vergisi ödenmediğinde karşılaşılacak temel sonuçlar:

 1. Gecikme Zammı ve Cezalar: Gümrük vergileri belirlenen süre içinde ödenmezse, gecikme zammı uygulanır. Bu durumda, ana borca ek olarak gecikme zammı tahsil edilir ve bu miktar, verginin ödeme vadesinden tahsil edildiği güne kadar sürekli olarak artabilir​.
 2. Ek Tahakkuk ve Para Cezaları: Gümrük müdürlükleri, eşyaya ilişkin verginin hiç alınmadığı veya eksik alındığı durumlarda ek tahakkuk kararı düzenleyebilir ve bu durumda para cezası da uygulanabilir. Eğer gümrük vergisi veya bu cezalara itiraz etmek isterseniz, ceza tebliğinden itibaren 15 gün içinde itirazda bulunmanız gerekmektedir​.

Gümrük vergisi ödemeleri yapıldıktan sonra, ödeme onayı ve diğer belgeler önem taşır. Bu belgeler, gelecekteki anlaşmazlıklar veya referanslar için gerekli olabilir. Bu nedenle, bu belgeleri güvenli bir şekilde saklamak önemlidir​.

Bu yüzden, gümrük vergisi ödemelerinizi zamanında ve doğru bir şekilde yapmanız, yasal zorunluluklarınızı yerine getirmeniz 

ve ek maliyetlerden kaçınmanız için önemlidir.

Gümrüğe takılan ürünlerle ilgili kapsamlı rehberimize de bir göz atabilirsiniz.

Gümrük Vergisine Kargo Ücreti Dahil Mi?

Hayır, Türkiye’ye yapılan ithalatlarda gümrük vergisi hesaplamasına kargo ücreti dahil edilmez. 

Gümrük vergisi, ürünün değeri üzerinden hesaplanırken, kargo ücreti bu hesaplamanın dışında tutulur. Kargo ücreti, genellikle alıcı tarafından ayrıca ödenir ve gümrük vergisi matrahına dahil edilmez​.

150 Euro Gümrük Kargo Dahil Mi?

Hayır, Türkiye’ye yurtdışından yapılan kargo gönderimlerinde 150 Euro gümrük limitine kargo ücreti dahil değildir. 

Bu limit, yalnızca ürünün değerini kapsamaktadır. Yani, 150 Euro değerinde bir ürün satın aldığınızda, bu ücretin içine kargo masrafı dahil edilmez; kargo ücreti ayrıca hesaplanır​.