Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB)

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKS), kimlik ve statü belgeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu belge, güvenilir kimlik doğrulaması ve statü onayı sağlama özellikleriyle dikkat çeker. Bu makalede, OKS’nin ne olduğu, nasıl edinileceği ve günlük yaşamda karşılaşılan farklı kullanım alanları üzerinde duracağız.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Nedir?

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKS), bireylerin kimlik ve statülerini resmi olarak belgeleyen, devlet kurumları tarafından sağlanan önemli bir dokümandır. Bu, bireylerin belirli bir statüye sahip olduklarını onaylayarak güvenilir kimlik tespiti yapar. 

OKS’nin elde edilmesi, çeşitli prosedürler ve resmi başvuru süreçlerini kapsar. Genellikle devlet daireleri, belediyeler veya diğer yetkili kurumlar tarafından verilen bu belge, belirli bir süre için geçerlidir.

OKS’nin kullanım alanları oldukça geniştir. Bu belge, özellikle resmi işlemler, hükümet programlarına yapılan başvurular, sosyal yardım programlarına erişim ve belirli ayrıcalıklara sahip olma durumlarında gereklidir.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Ne İşe Yarar?

Onaylanmış kişi statüsü belgesi, Türkiye’de işletmelerin gümrük işlemlerini basitleştirmelerine ve çeşitli avantajlardan faydalanmalarına imkan tanıyan önemli bir dokümandır. Bu belge, sahiplerine gümrük işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirme olanağı sunar.

Bu belgeye sahip işletmeler, gümrük süreçlerinde özel kolaylıklar ve vergi avantajları elde edebilirler. Onaylanmış kişi statüsü belgesi, işletmelerin gümrük süreçlerini daha verimli yönetmelerine ve ticari faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürmelerine katkıda bulunur.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Faydaları Nelerdir?

Onaylanmış kişi statü belgesi, bir kişinin belirli bir alanda sahip olduğu uzmanlık veya yetkinliği resmi olarak onaylayan bir belgedir. Bu belgenin getirdiği avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Eksik Beyan Usulü: Bu yöntem, belge sahiplerine gümrük beyan işlemlerinde daha az detay gerektiren bir süreç sunar.
 • Kısmi Teminat Uygulaması: Belge sahipleri, gümrük teminatlarında indirimli oranlardan yararlanabilirler.
 • Götürü Teminat Uygulaması: Bu, belge sahiplerinin sabit bir teminat miktarı ile çok sayıda işlem yapmalarını sağlar.
 • Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni: Belge sahipleri, gümrük kontrollerinde öncelik ve kolaylıklardan faydalanabilirler.
 • Mavi Hat Uygulaması: Hızlandırılmış gümrük işlemleri için bir avantaj sağlar.
 • Onaylanmış İhracatçı Yetkisi: İhracat işlemlerinde özel haklar ve kolaylıklar tanır.
 • Ayniyat Tespitine İlişkin Kolaylıklar: Gümrükte eşya denetimi süreçlerinde kolaylıklar sunar.
 • Gümrük Müşavirliği Hizmet Ücretlerinden İndirim Hakkı: Belge sahipleri, bu hizmetler için indirimli ücretlerden yararlanabilirler.
 • Konşimento İbraz Edilmeksizin Eşyanın Teslimi Hakkı: Belge sahipleri, belge ibrazı olmaksızın eşyalarını teslim alma imkanına sahiptirler.
 • Tahlil Sonucu Alınmadan Eşyanın Teslimi Hakkı: Tahlil sonuçlarını beklemeden eşya teslimi yapılabilir.
 • Emsal Tahlil Raporunun Beyanı Hakkı: Önceki tahlil raporları temel alınarak işlem yapma kolaylığı sağlar.

Bu belgenin sağladığı tam avantajlar, onaylandığı kurum, uzmanlık alanı ve diğer çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Şartları Nelerdir?

Onaylanmış kişi statü belgesi alımında aranan genel ve özel koşullar bulunmaktadır. Bu koşulları sağladıktan sonra OKS belgesini elde edebilirsiniz.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusunda Aranan Genel Koşullar

Onaylanmış Kişi Statüsü başvurusu için aranan temel koşullar şunlardır:

 • Sürekli Faaliyet: İşletmenizin sürekli faaliyet koşulu, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl sürekli iş yapmış olmanızı gerektirir. Bu, işletmenizin istikrarlı ve devamlı bir operasyon sürecine sahip olduğunu gösterir.
 • Gümrük Yükümlülükleri: Gümrük işlemlerinizin düzenli ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesi önemlidir. Bu, işletmenizin gümrük mevzuatına uyumunu ve sorumluluklarını yerine getirdiğini gösterir.
 • Mali Yeterlilik: İşletmenizin mali sağlamlığı, gerekli finansal belgelerle desteklenmelidir. Bu, ekonomik istikrarınızı ve uzun vadeli sürdürülebilirliğinizi kanıtlar.
 • İşçi Sayısı: Başvurunuzun kabul edilmesi için en az 30 işçi istihdam etmeniz gerekmektedir. Bu, işletmenizin istihdam kapasitesini ve topluma katkısını gösterir.
 • İhracat ve İthalat Performansı: Yıllık ihracat ve ithalat performansınızın belirli bir düzeyde olması beklenir. Bu, işletmenizin uluslararası ticaretteki rolünü ve kapasitesini yansıtır.

Başvuru süreci sırasında, genellikle Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği politikalara uygun belgelerin sunulması istenir. Bu politikalar başvuru sürecinizin ve belge taleplerinin nasıl şekilleneceğini belirler.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusunda Aranan Özel Koşullar

Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi başvurusunda, özel koşullar sektöre, işletmenin büyüklüğüne ve faaliyet alanına göre değişkenlik gösterir. Ancak, genellikle aşağıdaki özel koşullar göz önünde bulundurulabilir:

 • Belirli Sektörlere Özel Şartlar: Bazı sektörler, özel gereksinimler veya ekstra belgeler talep edebilir. Bu durum, sektörün kendine has ihtiyaçlarını ve regülasyonlarını yansıtır.
 • Teknik Kapasite ve Uzmanlık: İşletmelerin, belirli teknik standartlara uygunluk göstermesi veya uzmanlık alanlarında belgeler sunması gerekebilir. Bu, teknik yeterliliğinizi ve alanınızdaki uzmanlığınızı kanıtlar.
 • Güvenilirlik Kontrolleri: İlgili merciler tarafından yapılan güvenilirlik kontrollerinden başarıyla geçmek zorunluluğu bulunur. Bu, işletmenizin güvenilir ve uygun bir iş ortağı olduğunu gösterir.
 • Güvenlik ve Çevresel Standartlar: İşletmenizin belirli güvenlik ve çevresel standartlara uyum sağlaması gerekebilir. Bu, sosyal sorumluluğunuzun ve çevresel etkinizin bir göstergesidir.
 • Ürün Belgelendirmeleri: İlgili ürünler için gerekli sertifikaların veya belgelerin sağlanması koşulu. Bu, ürünlerinizin kalite ve uygunluk standartlarını karşıladığını gösterir.

Bu özel koşullar, başvurulan sektör ve uygulanmakta olan politikalara göre değişkenlik gösterebilir.

Kimler Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Alabilir?

Türkiye’de Gümrük Belgesi’ne sahip olan ve en az iki yıldır aktif olarak faaliyette bulunan işletmeler, belirli şartları karşıladıklarında özel bir statü kazanabilmektedir. Bu işletmeler, gümrük yükümlülüklerini başarıyla yerine getirmiş ve mali güçlerini kanıtlamış olmalıdırlar. 

Ayrıca, en az 30 kişiyi istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Onaylanmış kişi statüsü, yıllık ihracat ve ithalat performansı kriterlerini karşılayan işletmelere verilmektedir. Bu statü, işletmelerin gümrük işlemlerinde çeşitli avantajlar sağlamaktadır.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Nasıl Alınır?

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 1. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile Sözleşme: İlk olarak, bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile OK1 tespit türü için sözleşme yapılmalıdır.
 2. Gerekli Belgelerin İbrazı: 1 Sıra No’lu Gümrük Genel Tebliğ (Gümrük İşlemleri)’nin 6. Maddesinde belirtilen belgeler, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine ibraz edilmelidir.
 3. Olumlu Tespit Raporu: Gümrük Müşaviri, belgelerinizi inceleyerek herhangi bir engel olup olmadığını tespit eder ve olumlu bir sonuç çıkması halinde adınıza olumlu tespit raporu düzenler.
 4. Başvuru: Olumlu tespit raporu ile birlikte, Tebliğin 8. Maddesinde belirtilen belgelerle, şirket merkezinizin ticaret siciline kayıtlı olduğu yere bağlı olarak belirlenen Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi İçin Nereye Başvurulur?

‘Onaylanmış Kişi’ statü belgesi almak isteyen işletmeler için ilgili bölge müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Bu müdürlüklere örnek vermek gerekirse; 

 • İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü,
 • Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü,
 • Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü,
 • Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü,

Başvurunuz, bu müdürlükler tarafından incelendikten sonra belgeyi alıp alamayacağınıza karar verilecektir. Başvuru süreci ve sonuçları, belirtilen kriterleri karşıladığınız takdirde hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşecektir.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Onaylanmış Kişi’ statü belgesinin geçerlilik süresi genel olarak iki yıl olarak belirlenmiştir. 

Belgenin yenilenmesi, süresi dolmadan önce yapılmalıdır ve bu işletmeler için önemli bir süreçtir.