LIFO (Son Giren İlk Çıkar) Yöntemi

LIFO (Son Giren İlk Çıkar) yöntemi, ortalama envanter yönetimi ve maliyet hesaplamasında kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu makalede, LIFO’nun tanımından uygulama alanlarına, işletmeler için neden tercih edildiğine ve bu yöntemin avantajlarına kadar bir dizi konuyu ele alacağız. 

LIFO yöntemi, özellikle değişken piyasa koşullarında ve enflasyonun etkili olduğu dönemlerde işletmelerin maliyet yönetimine katkıda bulunur. İlk giren ilk çıkar (FIFO) kuralı ile karşılaştırıldığında, LIFO’nun stok değerleme ve muhasebe uygulamalarında nasıl farklı bir perspektif sunduğunu ve işletmelerin karlılığı üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceliyoruz.

LIFO Nedir?

LIFO (Son Giren İlk Çıkar), stok yönetimi ve maliyet hesaplama sistemlerinde kullanılan bir yönetim tekniğidir. Bu yöntem, sistemde en son eklenen elemanların ilk olarak kullanılmasını veya satılmasını öngörür. Malzeme yönetimi, üretim ve stok yönetimi gibi alanlarda sıklıkla tercih edilir. 

Bu yaklaşım, özellikle ikinci dünya savaşı sırasında ABD’de yükselen fiyatlar sebebiyle maliyet avantajları sağlamak amacıyla popüler hale gelmiştir. LIFO yöntemi, maliyetlerin yönetilmesinde ve karlılığın optimize edilmesinde önemli bir role sahiptir, zira enflasyonun etkili olduğu dönemlerde maliyet hesaplamalarında güncel değerlerin kullanılmasını sağlar​​.

LIFO (Açılımı) Ne Demek?

LIFO, İngilizce “Last In First Out” ifadesinin kısaltması olup, Türkçe’de “Son Giren İlk Çıkar” anlamına gelir. Bu yöntem, bir ürün veya malzemenin envantere son ekleneninin ilk olarak satışa sunulmasını veya tüketilmesini ifade eder. 

LIFO Ne İşe Yarar?

LIFO yöntemi, maliyet kontrolü, fiyat artışlarına karşı koruma ve vergi avantajları sağlayarak işletmelerin maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bu yöntem, son giren malzemelerin veya ürünlerin ilk olarak kullanılmasını veya satılmasını öngörür, bu da özellikle fiyatlar yükseldiğinde işletmelerin maliyetlerini azaltır ve verimliliğini artırır. 

LIFO yöntemi, fiyat artışlarına karşı işletmeleri korurken, vergi yükünü azaltma potansiyeli sunar. Ancak, bu yöntemin stokların güncel olmamasına, fiyat düşüşlerine karşı zarara ve işletmenin daha fazla malzeme veya ürün depolamasını gerektirmesine neden olabileceği de dikkate alınmalıdır​​.

LIFO yöntemi, özellikle enflasyonun olduğu dönemlerde, üretim veya satın alma maliyetlerinin arttığı durumlarda tercih edilir. Vergi avantajları, cari maliyetlerin cari gelirlerle eşleştirilmesi, ve yıllık olarak fiyatların yükselme eğiliminde olduğu sektörlerde, şirketlerin daha az vergi ödemesine, daha çok nakit bulundurmasına ve daha fazla yatırım yapabilmesine olanak tanır. Bu avantajlar, LIFO yönteminin neden özellikle perakendeciler gibi büyük stok düzeyine sahip işletmeler tarafından kullanıldığını açıklar​​.

LIFO Yöntemi Nasıl Uygulanır?

LIFO yönteminin uygulanışı birkaç temel adımda özetlenebilir:

 • Stok Takibi: Stokların dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Hangi ürünlerin ne zaman ve hangi fiyatlarla alındığının kaydı tutulmalıdır. Bu, LIFO yöntemi kullanılırken stok değerlemesi için bir temel oluşturur.
 • Satış Kayıtlarının Tutulması: Her satış işlemi için detaylı kayıtların tutulması önemlidir. Satış tarihleri, miktarları ve satış fiyatları gibi bilgilerin güncel ve doğru bir şekilde kaydedilmesi gereklidir.
 • Stok Maliyet Hesaplaması: LIFO yöntemi, en son alınan ürün veya malzemenin ilk olarak satıldığı veya tüketildiği bir yöntemdir. Bu nedenle, stok maliyeti hesaplamalarında en son alınan ürünlerin maliyetleri kullanılır. Satış işlemleri gerçekleştiğinde, stoktan çıkan ürünlerin maliyeti en son alınan ürünlerin maliyetlerine göre belirlenir.
 • Stok Değerlemesi: LIFO yöntemi kullanılarak stokların değerlemesi yapılır. Stoktaki ürün miktarları ile en son alınan ürünlerin maliyetleri çarpılarak toplanır ve böylece toplam stok maliyeti hesaplanır​​.

LIFO Yöntemi Neden Tercih Edilir?

LIFO yöntemi, özellikle perakendecilik gibi büyük stoklara sahip sektörlerde çeşitli avantajlar sunarak tercih edilir. Bu avantajlar:

 • Vergi Avantajları: Enflasyon nedeniyle artan üretim veya satın alma maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, LIFO yöntemi, daha düşük kar gösterimiyle vergi yükünü azaltır. Daha yeni ve yüksek maliyetli stokların maliyeti, satılan malların maliyeti olarak hesaplandığından, işletmenin karı düşer ve sonuç olarak daha az gelir vergisi ödenir.
 • Maliyet Yönetimi: LIFO, enflasyonun etkili olduğu dönemlerde, özellikle yüksek maliyetli son stokların kullanımını öngörerek, stok maliyetlerinin yönetilmesine yardımcı olur.
 • Nakit Akışı: LIFO yöntemi, işletmelere daha fazla nakit akışı sağlar. Daha az vergi ödemesi sayesinde, şirketler elde ettikleri nakdi daha fazla yatırıma yönlendirme şansı bulurlar.
 • Cari Maliyet ve Gelir Eşleşmesi: LIFO, cari maliyetleri cari gelirlerle eşleştirerek, envantere dahil edilen karların azaltılmasına olanak tanır. Bu, özellikle fiyatların yükseldiği sektörlerde, şirketin maliyet yönetimini daha etkili hale getirir.
 • Uygulama Kolaylığı ve Güvenlik: Fiyatlar sabit kaldığında, LIFO yönteminin kullanımı basit ve hızlıdır. Malzemeler, ödenen en son fiyatlar üzerinden üretime alınır, bu da şirketin fiyat tekliflerinin güvenli ve karlı olmasını sağlar.

Bu avantajlar, LIFO yönteminin neden bazı işletmeler ve sektörler tarafından tercih edildiğini açıklar. Ancak, bu yöntemin uygulanabilirliği işletmenin özgün ihtiyaçlarına ve sektörün özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir​​.

LIFO Yöntemini Uygulamanın Avantajları Nelerdir?

LIFO yönteminin uygulanmasının birçok avantajı bulunmaktadır, bunlar:

 • Vergi Avantajları: LIFO yöntemi, özellikle büyük envanterli işletmeler için vergi avantajları sunar. Enflasyonun etkisiyle artan üretim veya satın alma maliyetleri, satılan malların maliyetini artırır, bu da işletmenin karını düşürür ve sonuç olarak daha az gelir vergisi ödemesi anlamına gelir.
 • Maliyet ve Gelir Eşleştirme: LIFO, cari maliyetleri cari gelirlerle eşleştirerek, envantere dahil edilen karları azaltır. Bu, özellikle fiyatların yıllık olarak yükselme eğiliminde olduğu sektörlerde büyük bir avantaj sağlar.
 • Nakit Akışı: LIFO yönteminin kullanımı, şirketin elinde daha çok nakit bulundurmasına, daha az vergi ödemesine ve dolayısıyla daha çok yatırım yapabilmesine olanak tanır.
 • Basit ve Güvenli Kullanım: Fiyatlar sabit kaldığında, LIFO yönteminin kullanımı basit ve hızlıdır. Malzemeler en son ödenen fiyatlar üzerinden üretime alınır, bu da fiyat tekliflerinin güvenli ve karlı olmasını sağlar.
 • Karmaşık Olmayan Kullanım: LIFO yöntemi, kullanımı kolay olduğundan, satın alma işlemlerinin daha seyrek yapıldığı yerlerde avantaj sağlar. Bu yöntem, FIFO gibi gerçekçi olmayan herhangi bir kar veya zararla sonuçlanmaz.
 • Enflasyon Etkisi: Enflasyonun üretim maliyeti üzerindeki etkisi nedeniyle, LIFO yöntemi azalan kar marjı ve gevşetilmiş bir tasarruf sağlar, bu da işletmeler için uzun vadede önemli finansal avantajlar sunar​​.