Konsinye İhracat Nedir?

Son yıllarda, uluslararası ticarette giderek daha fazla önem kazanan konsinye ihracat, işletmeler için sürdürülebilir büyüme ve küresel pazarlara açılmanın anahtar bir stratejisi haline geldi. 

Küreselleşme ve teknolojinin ilerlemesi, şirketleri yeni pazarlar keşfetmeye itiyor ve bu durum rekabeti artırıyor. Bu rekabetçi ortamda, şirketlerin rekabet avantajlarını ve esnekliklerini artırmaları için konsinye mal ihracatına yönelmeleri giderek popüler bir seçenek oluyor.

Bu içerikte, konsinye mal ihracatının işletmelere sunduğu avantajları, uygulama süreçlerini ve önemli noktalarını detaylı bir şekilde inceliyoruz. Bu sayede, şirketlerin bu stratejiyi nasıl etkin bir şekilde uygulayabileceklerini ve küresel arenada nasıl başarıya ulaşabileceklerini daha iyi anlayacağız.

Konsinye İhracat Nedir? Ne Demek?

Konsinye ihracat, bu yöntem temelde bir ticaret modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, satıcının ürünlerini belirli bir süre boyunca alıcıya teslim etmesi sürecini içerir. Bu süreçte, alıcı, ürünleri pazarda satar ve elde ettiği satış geliri ile satıcıya ödeme yapar. 

‘Konsinye mal almak istiyorum’ diyen alıcılar için, bu yöntem ürünleri deneyimleme ve pazar taleplerine hızlı yanıt verme fırsatı sunuyor. Konsinye ihracat, satıcılara da ürünlerini belirli pazarlarda daha etkin bir şekilde pazarlama imkanı tanıyor. Bu işlem, hem risk paylaşımı hem de işbirliği açısından çeşitli avantajlar sunar.

Bu ticaret modelinin başarılı olabilmesi için, hem alıcıların hem de satıcıların kendi hedefleri doğrultusunda dikkatlice hazırlanmış bir antlaşma yapmalarının önemi unutulmamalıdır. Bu anlaşma, her iki tarafın beklentilerini, sorumluluklarını ve risk yönetimini net bir şekilde tanımlamalıdır.

Konsinye İhracatın Avantajları Nelerdir?

Konsinye ihracat, satıcılar için çeşitli avantajlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır ve esneklik sağlar. İşte bu avantajların bazıları:

 • Mülkiyet Haklarının Korunması: Konsinye ihracatta malın mülkiyeti, satılana kadar satıcıda kalır. Bu, satıcıya malı ihtiyaç duyduğunda geri alabilme veya başka bir alıcıya satabilme olanağı tanır.
 • Ödeme Güvenliği: Malın satılmasından sonra ödeme gerçekleştirilir. Bu, satıcıya, alıcı tarafından malın kabul edilmesinin ardından finansal güvenlik sağlar.
 • Risk Yönetimi: Konsinye ihracatta risk yönetimi satıcıya aittir. Bu, mal satıldığında riskin alıcıya geçmesini sağlar ve satıcıya riskleri daha etkin yönetme imkanı verir.
 • Depolama Avantajları: Mallar genellikle bir aracıya gönderilir ve bu aracı depolama ve satış işlemlerini üstlenir. Bu, satıcının depolama ve lojistik maliyetlerini azaltır.
 • Sözleşme Esnekliği: Konsinye ihracat sözleşmeleri, satıcının malın fiyatını, teslimat koşullarını ve ödeme şartlarını belirlemesine olanak tanır. Bu, satıcıya işlemler üzerinde daha fazla kontrol imkanı sunar.
 • Vergi ve Gümrük Kolaylıkları: Satıcı, malın ihracat aşamasında vergi ve gümrük işlemlerini yönetir. Bu, mal alıcıya teslim edildikten sonra alıcının ülkesindeki vergi ve gümrük işlemlerine geçiş yapılmasını sağlar.
 • Finansal Takip Kolaylığı: Konsinye mallar, satıcının mali kayıtlarında özel bir hesap üzerinden takip edilir. Bu, satıcının mali durumunu ve stoklarını daha etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.
 • Pazar Giriş Stratejisi: Konsinye ihracat, satıcıya yeni pazarlarda ürünlerini test etme ve talebe göre ürün çeşitlerini ayarlama şansı verir.

Bu avantajlar, satıcıların konsinye ihracatı tercih etmelerinin ana nedenlerini oluşturur ve bu iş modelinin nasıl stratejik bir avantaj sağlayabileceğini gösterir.

Ancak, konsinye ihracatta taraflar arasında detaylı ve sağlam bir anlaşmanın olması hayati önem taşır. Ödeme şartları ve diğer detaylar konusundaki belirsizlikler, anlaşmazlıklara yol açabilir. Bu yüzden, her iki tarafın da anlaşmanın koşullarında netlik sağlaması gerekir.

Konsinye İhracatın Dezavantajları Nelerdir?

Konsinye ihracat, bazı potansiyel dezavantajlar içerebilir:

 • Ödeme Belirsizliği: Satıcının, ürünleri teslim etmesine karşın ödemenin satış gerçekleştikten sonra yapılması, finansal belirsizlik yaratabilir. Bu, nakit akışı planlaması üzerinde birtakım zorluklar oluşturabilir.
 • Kontrol Zorlukları: Satıcı, ürünlerin nerede, nasıl ve hangi fiyata satılacağı konusunda sınırlı kontrole sahiptir. Bu, pazarlama ve fiyatlandırma stratejilerinde etkinliği sınırlar.
 • Depolama ve Lojistik Maliyeti: Alıcı tarafından satılana kadar ürünlerin depolanması ve lojistik süreçlerin yönetilmesi ekstra maliyetlere yol açabilir.
 • Gümrük ve Vergi Sorunları: Ürünlerin satış süreci sırasında gümrük ve vergiyle ilgili zorluklar ortaya çıkabilir. Bu durumlar, ticari süreçlerde ek düzenlemeler gerektirebilir.
 • Tedarik Zinciri Sorunları: Ürünlerin satışındaki gecikmeler, tedarik zinciri üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir, bu da satıcının ürün yönetimini zorlaştırabilir.

Bununla birlikte, konsinye ihracat, iyi planlandığında ve taraflar arasında etkili bir anlaşma yapıldığında, ticari faydalar sunabilir. Bu dezavantajların farkında olmak ve önlemler almak, bu ticaret modelinden en iyi şekilde yararlanmayı sağlar.

Konsinye İhracat Nasıl Yapılır?

Konsinye ihracat sürecinde atılması gereken adımlar şunlardır:

 1. Anlaşma ve Sözleşme Hazırlığı: İlk adım, satıcı ve alıcı arasında detaylı bir sözleşme hazırlamaktır. Bu sözleşmede, ödeme şartları, ürün teslimi, depolama koşulları, satış süreci ve diğer önemli detaylar net bir şekilde belirlenmelidir.
 2. Ürün Hazırlığı: Ürünlerin taşınabilir ve satılabilir durumda olması gerekmektedir. Bu aşamada, ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması önemlidir.
 3. Taşıma ve Gümrük İşlemleri: Ürünlerin taşınması için lojistik planlamalar yapılmalı ve gümrük işlemleri için gerekli belgeler hazırlanmalıdır.
 4. Alıcıya Teslim: Ürünler, belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde alıcıya teslim edilmelidir. Bu süreçte, ürünlerin uygun koşullarda depolanması da önem taşır.
 5. Satış ve Ödeme: Alıcı, ürünleri sattıkça, önceden belirlenen şartlara göre satıcıya ödeme yapar. Bu süreç, hem satıcı hem de alıcı için finansal planlamayı kolaylaştırır.
 6. Raporlama ve İzleme: Satıcının, konsinye stoklarını düzenli olarak izlemesi ve satış raporları alması gerekir. Bu, etkili stok yönetimi ve gelecekteki planlamalar için kritik öneme sahiptir.
 7. Anlaşmanın Gözden Geçirilmesi: Konsinye ihracat sürecinin sonunda, anlaşma taraflar tarafından gözden geçirilmeli ve gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

Bu adımlar, taraflar arasında şeffaf bir iletişim ile dikkatlice planlanmalıdır. Ayrıca, hem yerel hem de uluslararası ticaret düzenlemelerine uygun hareket etmek önem taşır.

Konsinye Ürüne Fatura Kesilir Mi?

Hayır, konsinye ihracatta ürünlerin satışa sunulmasına kadar alıcıya herhangi bir fatura kesilmez. Bu süreçte, ürünler satıldığında ve bu satış alıcı tarafından belirlenen tarihte gerçekleştiğinde fatura düzenlenir. Bu aşamada, alıcının gerçekleştirdiği satışın detayları, faturaya eklenir. Ardından alıcı, satış yapıldıkça satıcıya ödemelerini gerçekleştirir.

Konsinye işlemi, alıcının ürünleri satışa çıkardığı ana kadar olan maliyet ve sorumluluğun, satıcı tarafından üstlenildiğini belirtir. Satışın gerçekleşmesiyle birlikte, fatura kesilir ve bu, finansal işlemlerin tamamlandığını işaret eder.

Konsinye Satışta Ürüne Faturayı Kim Düzenler?

Konsinye satış yönteminde, ürünlerin faturalandırılması genellikle satıcı tarafından yapılır. Bu sürecin ilk aşamasında, ürünler alıcıya gönderildiği zaman bir fatura düzenlenmez. Ancak, alıcı ürünleri piyasaya sürdüğünde ve son tüketiciye sattığında, alıcı tarafından bir satış faturası düzenlenir.

Bu alıcı tarafından düzenlenen satış faturası, ürünlerin satıldığı tarihi, miktarını, birim fiyatını ve toplam tutarını içerir. Bu doküman, satıcının ödeme almasını ve mali kayıtlarının düzenlenmesini sağlar. Böylece, satıcı konsinye satış sürecindeki gelirlerini bu fatura üzerinden takip eder ve finansal kayıtlarını buna göre oluşturur.

Konsinye İhracatın Fatura Kesimi Nasıl Yapılır?

Konsinye ihracat sürecinde fatura kesiminin aşamaları şu şekildedir:

 1. İhracatçı ve alıcı bilgilerini, aracı bilgilerini, fatura tarihini ve numarasını, malın detaylarını (açıklama, miktar), fiyat ve ödeme koşullarını, diğer ihracat detaylarını faturaya ekleyin.
 2. Faturanın, ihracatçının ülkesinin vergi ve gümrük kurallarına uygun olduğundan emin olun.
 3. İlk faturayı kağıt formatta düzenleyin, çünkü gerçek bir satış söz konusu değildir.
 4. E-birlik sisteminde beyanname oluştururken “Konsinye İhracattır” ibaresini ekleyin ve ödeme şekli olarak “mal mukabili” seçeneğini belirleyin.
 5. İhracatçı Birliği onayı için elden başvuru yapmayın; beyannameyi elektronik olarak İhracatçı Birliği Onay Masasına gönderin.
 6. Birlik onayı aldıktan sonra beyannamenizi tescil edin ve gümrük işlemlerini tamamlayın.

Bu adımlar, konsinye ihracat sürecinde finansal işlemlerin düzenli ve şeffaf bir biçimde yürütülmesini sağlar. 

Konsinye İhracatı Süresi Ne Kadar?

Konsinye ihracat, çeşitli avantajlara sahipken belirli kurallara ve sürelere de sahiptir. Konsinye ihracatın süresi ve detayları:

 • Konsinye İhracatın Temel Süresi: Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde satılması gerekmektedir. Bu, ihracatçılar için önemli bir zaman dilimidir ve bu süre zarfında malların kesin satışının yapılması beklenir.
 • Süre Uzatımı ve Şartları: İhracatçının karşılaşabileceği haklı ve zorunlu nedenler göz önünde bulundurularak, bu bir yıllık süre, gerekli müracaat ve izinle, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından iki yıl daha uzatılabilir. Bu durum, ihracatçılara esneklik sağlar.
 • Süre Uzatımı İçin Başvuru Zamanı: Genellikle, bir yıllık sürenin dolmasından sonra 30 gün içerisinde başvuru yapılması halinde süre uzatımı mümkün olabilmektedir. Bu nokta, süre yönetimi açısından kritik öneme sahiptir.
 • Satılamayan Malların Durumu: Eğer konsinye olarak gönderilen mallar, belirlenen süre içinde satılamazsa, gümrük mevzuatı çerçevesinde Türkiye’ye geri getirilmesi gerekmektedir. Bu durum, malların yurda dönüşü ve gümrük işlemleri açısından önem arz eder.