İşinize Yarayacak 7 İhracat Desteği

İhracat, ülke içinde üretilen ya da pazarlanan ürünlerin veya hizmetlerin yurtdışına satılarak ülkeye döviz girmesini sağlar. Günümüzde ihracat tüm ülkeler için önemli bir yer tutuyor. Çünkü daha fazla döviz daha fazla yatırım ve refah anlamına gelir.

Bu yüzden de her ülkenin kendi dış ticaret politikasına uygun olarak ihracat destekleri bulunur. Her firma, şartları yerine getirdiği takdirde bu ihracat desteklerinden yararlanarak kendi ürettiği değeri yurt dışında daha kolay bir şekilde satabilir.

Türkiye’de de birçok ihracat desteği bulunuyor. Destekler; ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere 3 farklı kategoride sunulur. Doğru inceler ve araştırırsanız, siz de kendi firmanıza uygun ihracat desteklerini bulabilir ve bundan yararlanabilirsiniz.

Aşağıda sizler için ülkemizin sağladığı ihracat desteklerini listeledik:

1. Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Bu destek 4 ana çeşide ayrılmıştır:

E-ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği

Bakanlık tarafından onaylanan uluslararası pazaryerlerine giriş için %60 oranında finansman sağlanır. Her şirket için en fazla 3 üyelik desteği sağlanabilir ve her destek yıllık en fazla 8.000 lira olur.

Sanal Ticaret Heyeti ve Sanal Fuarlar Desteği

Bu destekle giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 dolara kadar desteklenir.

Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

Giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 dolara kadar desteklenir.

2. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Bu destek 3 ana çeşide ayrılır:

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 dolara kadar desteklenir.

Rapor, Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

Şirketler ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri amacıyla satın alınan raporlar ya da yurt dışında yerleşik şirket ve marka alımı desteğidir. Giderler şirketler için %60; iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 200.000 dolara kadar desteklenir.

Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği

Ticaret heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 100.000 dolara kadar; alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 75.000 dolara kadar desteklenir.

3. Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Bu destek kapsamında karşılanan giderler şunlardır:
Müracaat ve doküman inceleme giderleri.
Belgelendirme tetkik giderleri.
İlk yıla ait belge kullanım ücretleri.
Test/ analiz raporu giderleri.
Zorunlu Kayıt Ücretleri.
Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/ güvenlik sertifikası ücreti.
Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti.

4. Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Desteği

Bu destek 3 ana çeşide ayrılır:

İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve/veya Danışmanlık Faaliyetleri ile Proje Uzmanı İstihdamı

İhtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir, proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanır ve projenin yol haritası belirlenir.
Giderler %75 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 400.000 dolara kadar desteklenir.

Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri

10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 dolara kadar, 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet bazında 100.000 dolara kadar, bu madde kapsamında yer alan giderlerin en fazla %75’i desteklenir.

Bireysel Danışmanlık Programı

Proje bitiminin ardından, şirketlerin yıllık 50.000 dolara kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri %70 oranında desteklenir.

5. İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenir.

6. Fuar Katılım Desteği

Bu destek bakanlığın yayınladığı fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda olur. Güncel fuar ve ülke bilgileri için Bakanlık sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
(ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar)

7. Turquality Desteği

TURQUALITY, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmaların; üretim, pazarlama ve diğer tüm süreçlerini kapsayacak şekilde know-how, kurumsallaşma sağlayacak şekilde düzenlenen bir markalaştırma destek programıdır. Kapsamı;
Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
Sertifikasyona ilişkin giderleri,
Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

Güncel bilgiler için turquality.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yazar: Duygu Dülger

Email Listemize Kaydolun