İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Düzenlenir?

Giriş

İhraç Kayıtlı Faturalar, dış ticaret yapanları yakından ilgilendiren bir meseledir. Sektör içinde sık sık “İhraç kayıtlı satış” ya da “3065 ile satış” gibi terimlerle duyacağımız bu konu, dış ticaret yapanlar için bazı avantajlar sağlar. Bu yazı boyunca, ihraç kayıtlı fatura nasıl düzenlenir, kimler ihraç kayıtlı satış yapabilir, 3065 ile satıştan kimler faydalanabilir ve avantajları nelerdir gibi soruları cevaplandıracağız.

Ülkemiz içinde üretilmiş ürünlerin dış pazarda satışını yapmayı planlıyorsanız; faturalarınızı kanunların işaret ettiği şekilde keserek ne gibi vergi indirimlerinden faydalanabileceğinizi, ihraç faturalarında KDV istisna süreçlerinin ne şekilde ilerlediğini sizlerle paylaşacağız. Keyifli okumalar!

İhraç Kayıtlı Fatura veya “3065 ile Satış”

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde İhraç Kayıtlı Satış şöyle yer almaktadır:

 “İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.”

İhraç Kayıtlı Fatura, ihraç kayıtlı olup; ülke dışına yapılan döviz karşılığı satışlarda, üreticiden KDV ödemesi alınmaması amacıyla düzenlenen faturadır. Bu vergi muafiyetiyle birlikte, ülke içinde alımını yaparken KDV ödediğiniz ürünler varsa dahi dış ticaret yapmanız durumunda, bunu beyan ederek devlet kurumlarından vergi iadesi talebinde bulunabilirsiniz.

Bu işlemleri ürünü alıp satan kişi ya da kurumlar gerçekleştirir. Eğer ürün satışı yapılan bu kurum ve kuruluşlar dış ticaret yapacak ve ihraç edeceklerse; üretici olarak 3065 sayılı KDV kanununa dayanarak ihraç kayıtlı fatura düzenlemeleri gerekir.

İhraç mallarındaki maliyetleri düşürmek ve böylelikle ihracatçıların yurtdışındaki pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla, ihraç edilmek koşuluyla yurt içinden temin edilen mallardan KDV tahsil edilmeksizin yapılan satış işlemlerine, çok genel bir ifade ile İhraç Kayıtlı Satış denmektedir.

Hangi Firmalar İhraç Kayıtlı Satış Yapabilir? 

İhraç kayıtlı satışların yapılabilmesi için öncellikle imalatçı konumunda olunması gereklidir. Sanatçı ve Ticaret Bakanlığının zorunlu tuttuğu ölçütleri mevcuttur. Bu ölçütlerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir:

 • Sanayi siciline kayıt yaptırılması,
 • Gıda işletmesi, çiftçi kayıt belgesi ve işletme kayıt belgelerinin olması,
 • Sanayi Odası, Ticaret Odası gibi meslek odalarına kayıt yaptırılması,
 • Belirtilen sayıda çalışan işçiye sahip olması,
 • Kapasite Raporu ve  üretim alt yapısının tamamının sağlanması şeklindedir.

Yukarıda bir kısmı belirtilen kuralların bakanlığın sitesinde yazan kuralların tamamının uygulanması halinde, faturada “İhraç edilmek şartıyla satışı yapıldığından KDV tahsil edilmemiştir.” cümlesi bulunacaktır. Böylelikle imalatçı firma katma değer vergisinden muaf tutulacaktır. Kuralların tamamına uyulmadığı takdirde firma KDV vergi indiriminden yararlanamamakta ve ihraç kayıtlı satışı yapamamaktadır.

İhraç Kayıtlı Alınan Mallar Ne Kadar Sürede Yurt Dışına Çıkmalıdır?

İhraç kayıtlı satış yapmak isteyen imalatçılar tarafından ihracatçıya teslim edilen malların 3 ay içerisinde ihraç edilmesi gerekmektedir. Bu, oldukça önemli bir noktadır. Aksi taktirde KDV istisnasından faydalanılması mümkün değildir. Ancak bu şartla, KDV istisnasından faydalanabilmektedir.

İhracatçı bu süre içerisinde haklı görülen belirli sebeplerle ihracat işlemini gerçekleştirememiş olabilir. Böyle bir durumda ihracatçı 3 aylık süreninin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde belirtilen vergi dairelerine giderek 3 ay ek süre isteyebilirler.

İhraç Kayıtlı Fatura: Nasıl Düzenlenir?

İhraç kayıtlı satış yapmak isteyen imalatçılar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bildirilen kurallara uyarak işlemi gerçekleştirebilirler. Sanayi Sicil Belgesi ve kapasite raporunda bulunmayan ürünlerin ihraç kayıtlı satışı mümkün değildir.

İhraç edilen malların gümrük çıkış beyannamesi ile belgelenmesi gerekmektedir.

İhraç kayıtlı faturada;

 • ihraç kayıtlı mala ait fatura tarihi,
 • fatura numarası,
 • ürün miktarı,
 • ürüne ait GTİP Kodu,
 • hesaplanan KDV tutarı,
 • imalatçıya ait bilgiler

yer almaktadır.

Diğer önemli nokta ise ihraç kayıtlı faturaya eklenmesi gereken KDV ibaresidir. Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde belirtilen şekil şartlarına uyulmasının yanı sıra ihraç kayıtlı faturaya, “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” ibaresi eklenecektir.

İhracat ile ilgili gümrük prosedürü uygulandığında ve gümrük beyannamesi kapandığında,  bununla alakalı bilgiler elektronik olarak gümrük idaresi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmaktadır.

Görülebileceği gibi İhraç Kayıtlı Fatura nasıl düzenlenir, sorusunun cevabı oldukça geniş ve kapsamlı bir mevzuata dayanıyor. Kurumlar tarafından ihracat alanında sağlanan teşvik ve avantajlar, her geçen gün artıyor. Güncellemelerden anlık haberdar olmak, önem kazanıyor. Bizler ADABTE International olarak, Hedef Ülke Raporu, Portföy Oluşturma Hizmeti, Dış Ticaret Temsil Hizmeti ve Belge Tescil Hizmetleri gibi pek çok hizmetimizle birlikte firma ve kurumların dış ticaret süreçlerinde birlikte ilerliyoruz. Soru ve deneyimlerinizle ilgili bize ulaşmaktan çekinmeyin!