Dış Ticaret Kısaltmalar Sözlüğü

Dış Ticaret faaliyet alanı farklı ülkelerin, firmaların bir araya gelerek iş birliği yaptığı bir ekosistemdir. Uluslararası iş birliğine dayanan bu faaliyette farklı kültürlerin, konuşma dillerinin neden olacağı zorlukları çözmek adına, kullanılan standart bir konuşma ve resmi yazışma dili geliştirilmiştir. Bu standart dil yapısının daha hızlı bir şekilde aksiyona dönmesi için ise kısaltmalar kullanılır.

Aşağıda sizler için Dış Ticarette kullanılan kısaltmaları içeren bir sözlük hazırladık:

Kısaltma Açılımı Türkçesi
A
A.A Always Afloat Daima yüzer halde
a.d. Ante diem/before date Gününden önce/vadesi gelmiş
A.F Advance Freight Peşin avans/navlun
A.H. After Hatch Kıç ambar ağzı
A.P. Additional Premium Ek prim
a/c Account Hesap, hesaba
A/C Account current Cari hesap
A/d After date Vadesinden sonra
A/S Alongside Bordada
A/S Account sale Satış hesabı
A/S Account sale/At sight Satış hesabı/Görüldükten sonra
A/V Add valorem Kıymet üzerinden
Acc Accepted/acceptance Kabul edilmiştir/Kabul
ad/advt. Advocate Avukat
Afft. Affidavit Yeminli yazılı ifade
Aflt. Afloat Yüzer halde
AI First class Birinci sınıf
Alt. Alternate Yedek/Vekil
amt. Amount Miktar
an. Anno Yılda
Anch. Anchorage Demirleme yeri
arbtn/arbtror Arbitration/Arbitrator Tahkim(arbitraj)/Hakem
Art. Article İstatistik Pozisyonu (Madde)
assd. Assessed Tahakkuk etmiş
Assigt. Assignment Devir, temlik
Assn. Association Dernek, birlik
att./At./Atty Attorney Vekil/Dava vekili
Att.Gen. Attorney General Başsavcı
Awb Airwaybill Hava Konşimentosu
B
B/L Bill of Lading Deniz Konşimentosu
B.B. Bill book Borç senedi defteri
B.B.B. Before Breaking Bulk Yükü boşaltmaya başlamadan önce
B.D. Bar Draught Sığlıkta gerekli min. su çekimi
b.d. Bills Discounted/Bank Draft İskonto edilmiş senet/Banka kaşidesi
B.D.I. Both Dates Inclusive Her iki tarih dahil
B.E. Both ends, at both load/discharge ports 1.küpeşteler, 2.yükleme/boşaltma limanları
B.H. Bill of Health/Bulkhead Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme
B.O. Buyer’s option Alıcı Opsiyonu
B.O.T Board of Trade Ticaret Heyeti
b.p. By procuration Vekaleten imzaya yetkili
B.T. Berth Terms Yükleme ve boşaltma kuralları
B/C Bills for collection Tahsile verilen senetler
b/d Brought down Nakil yekün
B/E Bill of Exchange Poliçe, ciro le devrolunan kıymetli evrak
B/G Bonded goods Gümrüğü ödenmemiş transit mal
B/N Banknote Banknot
B/P Bills payable Borç Senedi
B/P Bill payable Ödenecek senet
B/R Bills receivable Alacak senedi
B/S Bill of Sale Gemi mülkiyetini devreden vesika
B/S(b.s) Balance Sheet Satış Faturası/Bilanço
bal. Balance Denge
Bd. Bond Tahvil
Bre. Barrel Varil
Bs/c Bills of collection Tahsil senetleri
C
COD Cash on Delivery Teslimde mal bedeli peşin
CAF Currency Adjustment Factor Para birimi ayarlama faktörü
CFR Cost and Freight Mal bedeli ve taşıma
CPT Carriage Paid to Taşıma ödenmiş olarak
c Currency/Case Para/Durum
CMR Convention Merchandises Routiers Karayolu Hamule Senedi
C and D Collection and Delivery Senet tahsili ve teslim
C.a.D Cash against Documents Vesaik mukabili ödeme
C.B Cash Credit Para olarak verilen kredi
C.b.d Cash before delivery Teslimden önce ödeme
c.d Cash discount/Certificate of deposit Nakit iskontosu/ Teminat makbuzu
C.div Cumulative dividend Birikmiş temettü
C.F Cost and Freight Mal bedeli ve navlun
C.G. Coast Guard Sahil Güvenlik
C.G.A Cargo’s proportion of General Average Genel ortalamadan kargonun payına düşen
C.H. Custom House Gümrük Dairesi
C.I.F Cost Insurance,Freight Mal Bedeli, Sigorta, Navlun
C.I.F.c and I. Cost insurance, Freight, Commision and Interest Mal Bedeli, Sigorta, Navlun, Komisyon ve Faiz
C.i.a Cash in advance Peşin para
CIP Carriage and Insurance Paid Sigorta dahil taşıma ödenmiş
C.L. Carload Lot Alıcının bulunduğu istasyona teslim
C.O.D Cash on Delivery Teslimat anında ödeme
C.O.P Custom of the Port Liman teamülü, usulü
C.P.D Charterers Pay Dues Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
C/A Capital Account Sermaye hesabı
c/f Carried forward Nakli yekün
C/H Clearing House Takas Dairesi
c/m Certificate of manufacture İmalat belgesi
C/N Credit Note Alacak dekontu/Kredi dekontu
C/O Certificate of Origin Menşe Şahadetnamesi
c/o Care of/Cash order Aracılığı ile, Peşin para ile sipariş
C/P Charter Party Gemi kira kontratı
Cash b/l Cash against bill of lading Konşimento karşılığı peşin ödeme
cd.sl Conditional sale Şartlı satış
ch.ppd Charges prepaid Önceden ödenen masraflar
Chq. Cheque Çek
cl.b/l Clean bill of lading Eklentisiz konşimento
Coll. Collect/Collection Senet tahsili/tahsil etme
Ctge. Cartage Nakliye Ücreti
D
D. ½ . D Despatch half Demmurage Surastarya yarısı kadar gönderim
DES Delivered Ex Ship Gemide Teslim
DEQ Delivered Ex Quay Rıhtımda teslim
DDU Delivery Duty Unpaid Gümrük vergisi ödenmeden teslim
DDP Delivery Duty Paid Gümrük vergisi ödenmiş teslim
D.A. Deposit Account Mevduat hesabı
D.a.d. Documents against discreation of collecting bank Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik
D.A.F Delivery at Frontier Hudutta teslim
d.bk. Drawback Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum
d.d.o Despatch Discharging Only Yalnız boşaltmada gönderim
D.P.B Deposit pass-book Mevduat cüzdanı
d.s. Days after sight İbrazından sonraki günler
D/A Documents against Acceptance Kabul karşılığı vesaik
D/D Demand Draft Görüldüğünde ödenecek poliçe
D/D Demand Draft İbrazında ödenecek poliçe
D/N Debit Note Borç Dekontu
D/O Delivery Order Teslimat emri
D/P Documents against Payment Ödeme karşılığı vesaik
D/r Deposit receipt Teminat makbuzu
D/y Delivery Teslimat
Deb. Debit Borç
Decl. Declaration/Declared Beyanname/deklare edilmiş
Deft. Defendant Müdafi, savunucu
Depr. Depreciation Amortisman
dft. Draft Poliçe /kambiyo senedi
Dft/a. Draft attached Poliçe eklenmiş
Dft/c Clean draft Belgesiz poliçe
Dis. Discount İskonto, indirim
Distr. Distribute/Distributor Dağıtma/Distribütör
Div. Dividend/Division Temettü/Taksim
do Ditto Aynı, aynen
ds. Dft. Sight draft/Date draft İbrazından önce ödenecek poliçe
E
ETD Estimated time of departure Tahmini kalkış zamanı
ETA Estimated time of arrival Tahmini varış zamanı
e. and o.e Errors and omissions excepted Hata ve noksanlar hariç
e.e Errors excepted Hatalar hariç
E.P.D Excess Profit Duty Olağanüstü Kazanç Vergisi
Encl. Enclosure Ekleri
End. Endorsed/endorsement Ciro edilmiş/ciro
Ex. Exchange Kambiyo/Döviz Kuru
Ex.d. Ex dividend Kar hissesi olmadan
Ex.int Ex interest Faiz hariç
Exl Exclusive,excluding Müstesna, Hariç
EXW Ex Works İş yerinde teslim
F
FCR Forwarder’s Certificate of Receipt Taşımacının teslim alındı belgesi
FCT Forwarder’s Certificate of Transport Nakliyeci Taşıma Belgesi
FCL Full Container Load Komple Konteyner Yükü
FEU Forty-foot Equivalent Unit 40 Feet’lik Konteyner
FCA Free carrier Taşıyıcı masrafsız
FAS Free alongside ship Gemi doğrultusunda teslim
FOB Free on Board Gemi bordasında teslim
f.b Freight bill Navlun senedi, faturası
F.I.O.S Free in and Out, Stowed Geminin boşaltma ve yükleme giderleri ile alakası yok
F.I.O.S.T Free In and Out,Stowed and Trimmed Boşaltma, yükleme ve tanzim giderleri ile alakası yok
f.o.i Free of interest Faizsiz
F.P. Floating Policy Serbest Poliçe
F.T Freight Ton 2240 ton ya da 2000 libre ağırlığında hacim birimi
F.T. Full terms Tüm komisyon ve indirimler navluna dahildir.
F.T Free of Turn Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışından sonra astorya günleri sayılır
F.T.W Free Trade Wharf Serbest Ticaret Limanı
f.x Foreign Exchange Döviz
Fr.fwrd. Freight forward Navlun vadeli
FRT. Freight Navlun
Frt.coll. Freight collect Navlun tahsil edilecek
Frt.pp. Freight prepaid Navlun peşin ödenmiş
G
GCR General Cargo Receipt Genel kargo navlunu
G.m.b Good merchantable brand İyi kalite
G.R.T Gross Register Tonnage Sicile kayıtlı gros ton
Gr. Gross Brüt
Gr.wt Gross weight Brüt ağırlık
Gtee Guarantee Garanti, teminat
I
I.B Invoice Book Fatura defteri
I/C In charge of Görevli, nezaretçi olarak
I/F Insufficient fund Yetersiz karşılık
I/I Indorsement irregular Gayri muntazam ciro
Incl. Included , inclusive Dahil edilmiş, dahil
Inst. Instant Cari ay
Irr. Irredeemable İtfa edilemez
Irrev. Irrevocable Rücu edilemez
J
j.a Joint account Müşterek hesap
L
LCL Less Container Load Komple Konteynerden daha az yük
L.a Letter of advice İhbar mektubu
L.H Lower Hold Dip ambar
L.h Letter of hypothecation İpotek mektubu
L.O.A Length Overall Geminin tam boyu
L/C Letter of Credit Akreditif
L/D Letter of deposit Rehin senedi
Led. Ledger Defterikebir
Liq. Liqudiation,liqudiated/likid Tasfiye, tasfiye edilmiş, likid
M
m.d Month’s date/Months after date Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar
M.I.P Marine Insurance Policy Deniz sigortası poliçesi
M.O Money Order Havale emri
M.O.L.O.O More or Less in Owner’s Option Çoğu/azı armatör opsiyonunda
m.p Months after payment Ödemeden sonraki aylar
m.s. Months after sight İbrazından bir ay sonra
M/R Mate’s Receipt Ordino Yükleme ordinosu
Marg. Margin Marj
Mat. Maturity Vade
Mtg. Mortgage Rehinli
N
NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier Gemi sahibi olmayan taşıyıcı
N.A.A Not Always Afloat Daima yüzer halde değil
n.d Not dated Tarih konmamış
N.O.R. Notice of Readiness Hazırlık Mektubu
n.o.s. Not otherwise stated,not otherwise specified Aksi ifade edilmemiş ise
n.p Net proceeds Net hasılat, gelirler
N.R.T Net Register Tonnage Net tescil tonu
n/e Not exceeding Geçmeyecek
n/f No funds Karşılıksız
Nati. National Ulusal
Neg. Negotiable Ciro ve devredilebilir
Net Terms. Free of Charterer’s commission Kiralayan komisyonu hariç. Yükleme /boşaltma masrafları gemiye ait değil.
O
o.d On demand/ overdraft Talep halinde/ Kredi limitinin aşma
o.p Open policy Açık Poliçe
o.p.o One price only Tek fiyat
O.R Owner’s Risk Armatör riskinde
o.s. Outstanding Kapanmamış hesap
O.S.D Open Shelter Decker Açık barınak güverteleri
O./a On acceptance/On account Kabul halinde/namına, hesabına
o/c. Overcharge Fazla masraf yükleme
o/n Order notify Sipariş ihbarı
O/o Order of Emrine
On cons. On consignment Konsiye olarak
P
POD Port of Destination Tahliye Limanı
P.A. Power of Attorney/Private account Vekaletname/ Özel Hesap
p. and l. Profit and loss Kar ve zarar
P.B Pass Book Tasarruf Cüzdanı
P.O.C Port of Call Uğranılacak liman
P.O.R. Port of Refuge Sığınılacak Liman
P/N Promissory Note Emre yazılı senet
Pchs. Purchase Satın alma
Per.pro Per procuration Vekaleten imzaya yetkili
Prem. Premium Prim
Q
Q.O.O Quantity in Owner’s Option Miktar armatör opsiyonunda
R
R.d Running days Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler
r/a (R.A) Refer to acceptor Muhataba müracaat
R/C Re-credited Tekrar kredi verilmiş
r/d Refer to drawer Kaşideciye müracaat
r/e Refer to endorser Cirantaya müracaat
Rem. Remit. Remittance Para transferi, havalesi
Rept. Receipt Makbuz
Rev. Revision Tashih, revizyon
Rev. A/C Revenue account Gelir Hesabı
S
S.B Sales Book Satış Defteri
S.C. Salvage Charges Kurtarma masrafları
S.F. Stowage Factor İstif Faktörü
S.H.E.X. Sundays and Holidays Excepted Pazar ve tatiller hariç
S.H.I.N.C Sundays and Holidays Included Pazar ve tatiller dahil
S.O.L Shipowner’s Liability Armatör yükümlülükleri
s.p Supra under protest Senedi protesto ettikten sonra kabul etme
S.P.A Sundry Persons’ account Muhtelif Şahıs Hesabı
S.W. Shipper’s Weights Yükleyici ağırlıkları
s/a Subject to approval Onaya bağlı
s/d b/L Sight draft with bill of lading attached Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe
S/N Shipping Note Sevkiyat bildirisi
Supt.Superintendent Superintendent Şef, Yetkili memur
Sy. Crs. Sundy Creditors Muhtelif alacaklılar
Sy. Drs. Sundy debtors Muhtelif borçlular
T
TACT The Air Cargo Tariff Hava Kargo Tarifesi
TEU Twenty-foot Equivalent Unit 20 Feet’lik Konteyner
T.B. Trial Balance Mizan
T.C. Tweendeck Gladora
T.O. Turnover Ciro
t.r. Trust receipt Zilyetlik makbuzu
t.t Telegraphic transfer Telgarfla para havalesi
T/C Time Charter Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi
Tar. Tariff Gümrük tarifesi
U
Ult. Ultimo, last month Geçen ay
V
VAT Value added tax Katma değer vergisi
VIC Very Important Cargo Çok önemli kargo
V.o.p Value as in Original Policy Kıymet(değer) orijinal poliçedeki gibi
V/A Voucher attached Vesika, senet etkili
W
W.A. With Avarage Avarya dahil
W.B. Water Ballast Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra
W.I.B.O.N Whether Bert hor Not Yanaşmış olsun veya olmasın
W.S(RED) Rates,Extras and Demurrage per World Scale Fiyat, ektra ve sürastarya uluslararası ölçülere göre
W.V.N.S. With Vessel’s Natural Segregations Şekline göre ayırıp, yerleştirilmesi
W.W.D Weather Working Days Hava şartları uygun çalışma günü
w/m Without margin Marjsız
w/w Warehouse warrant Antrepo makbuzu
Whf. Wharf Rıhtım
Wholes Wholesale Toptan satış
X
x.in Ex interest Faizsiz

Düzenleyen: Kadir Zeyrek

 

Email Listemize Kaydolun