Anti-Damping Nedir?

Anti-Damping Nedir?

Anti-damping, haksız rekabeti önlemek amacıyla uluslararası ticarette uygulanan bir vergilendirme yöntemidir. Bu sistem, yabancı firmaların yerel pazarlarda düşük fiyatlarla ürün satmasını engellemek için devletler tarafından uygulanır. Bu vergi, dampingin zararlarından yerli üreticileri korumak için ek vergi alınması ve bazı savunma önlemleri alınmasını içerir, bu da adil ticaret ortamının korunmasına katkı sağlar.

Dampinge karşı vergi, ürünün menşei ülkesi ve bazen satıcı firmaya göre değişkenlik gösterir. Genellikle ürünün kilogramı, adedi veya değeri bazında hesaplanır. Damping ne demek? Damping, bir ürünün normal değerinin altında ihraç edilmesi olarak tanımlanır ve yerli pazar fiyatlarına kıyasla daha düşük fiyatlandırma yapılmasını ifade eder.

Münferit Damping Nedir?

Bu tür, dış satımda fiyatların dönemsel olarak düşürülmesiyle karakterize edilir. Genellikle stokların aşırı artması veya iç piyasadaki talebin düşmesi gibi durumlarda uygulanır. Firmalar, stok fazlalığından kaynaklanan maliyetleri azaltmak ve depolama gibi sorunları çözmek için ürünlerini düşük fiyatlarla satar.

Sürekli Damping Nedir?

Sürekli damping, dış pazarlarda sürekli olarak fiyat indirimleri yapılması durumudur. Bu yöntemde, firmalar ürünlerini daima yurt içi fiyatlarının altında satar ve talep esnekliğine bağlı olarak farklı ülkelerde fiyat farklılaştırması yapar. Bu tür damping, ölçek ekonomilerinden yararlanarak maliyetlerini düşüren ve bu sayede kârlılığını artıran firmalar tarafından uygulanır.

Yıkıcı Damping Nedir?

Yıkıcı damping, şirketlerin ihracat faaliyetlerini yurt içi fiyatlarının çok altında bir seviyede gerçekleştirmesiyle tanımlanır. Bu yöntem, rakipleri piyasadan çıkarmak ve sektörde hakimiyet kurmak için kullanılır.

Yıkıcı damping, genellikle rekabetin zayıf olduğu dönemlerde veya monopolcü gücü artırmak isteyen firmalar tarafından tercih edilir. Uzun vadede, bu şirketler pazar hakimiyetini sağladıktan sonra fiyatları artırabilir ve yüksek kârlar elde edebilir.

Anti-Damping Vergisi Uygulanan Ürünler Nelerdir?

Anti-damping vergisi, damping uygulanan ürünlere yönelik alınan bir vergi türüdür ve direkt olarak bu ürünlere uygulanır. Bu vergi türünün uygulandığı ürünler arasında çeşitli sektörlerden örnekler bulunmaktadır:

 • Menteşe Malzemeleri: Sivil hava araçlarında kullanılan menteşeler hariç, tüm menteşe malzemeleri bu vergiye tabidir.
 • Askılıklar ve Dirsekler: Şapka askıları, sabit askılıklar ve dirsekler gibi ürünler anti-damping vergisine dahildir.
 • Hazır Giyim ve Kumaşlar: Hazır giyim sektöründe kullanılan çeşitli kumaş türleri bu verginin kapsamına girer.
 • Mobilyalar: Sivil hava araçlarındaki ve koltuk amortisörleri hariç olmak üzere, tüm mobilya ürünleri.
 • Alüminyum Yapraklar ve Şeritler: Kalınlığı 0.2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş ancak ileri bir işlem görmemiş alüminyumdan mesnetsiz yaprak ve şeritler.

Anti-Damping Vergisi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

‘Normal Değer – İhracat Değeri’ formülüyle yapılır. Burada ‘Normal Değer’, malın yerli pazardaki gerçek fiyatını, ‘İhraç Değeri’ ise malın ihraç edildiği fiyatı yansıtır. İki değer arasındaki fark, vergi olarak tahsil edilir.

Bunu bir sayısal örnekte gösterecek olursak;

Damping Marjı = Normal Değer – İhraç Değeri

Normal Değer: Diyelim ki, bir ülkenin yerel pazarında bir tür mobilya birimi 1000 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Bu, mobilyanın ‘Normal Değeri’ni temsil eder.
İhraç Değeri: Aynı mobilya birimi, başka bir ülkeye 700 dolar fiyatla ihraç ediliyor. Bu, ‘İhraç Değeri’ olarak kabul edilir.
Bu durumda, damping marjı şu şekilde hesaplanır:
Damping Marjı = 1000 dolar – 700 dolar = 300 dolar
Bu örnekte, damping marjı 300 dolar olarak belirlenir. Bu fark, anti-damping vergisi olarak ürünün ihracatında ilave bir maliyet olarak uygulanabilir.

Anti-damping vergisi, aynı ülkede hizmet veren şirketler için farklılık gösterebilir, bu da verginin uygulanışında yerel koşulların ve piyasa dinamiklerinin etkili olduğunu gösterir.

Anti-Damping Vergisini Kim Öder?

İthalatçılar, anti-damping vergisinin ödemesinden sorumludur. Bu vergi, haksız ticareti dengelemek amacıyla ithal edilen ürünlere uygulanır ve ithalatçı tarafından ödenmesi gereken bir yükümlülüktür.

Anti-Damping Soruşturması Nedir?

Anti-damping soruşturması, haksız rekabet iddialarını incelemek ve bu iddiaların odağındaki ürünleri belirlemek amacıyla başlatılan bir süreçtir.

Anti-Damping İçin Uygulanacak Önlemler Nelerdir?

Geçici Önlemler

Geçici önlemler, damping soruşturmaları sırasında yürütülür ve yerel şirketlerin zarar görmesini önlemek amacıyla alınır. Bu önlemler şunları içerir:

 • Geçici Vergi: Damping şüphesi olan ürünlere uygulanan geçici ek vergi.
 • Teminat: Gelecekte olası anti-damping vergisi miktarına eş değerde bir teminat alınması.
 • Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması: Tahmini anti-damping vergisi tutarına göre gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınması. Bu önlemler, soruşturmanın başladığı tarihten itibaren en erken 60 gün sonra ve en fazla 4 ay süreyle uygulanabilir, gerekli durumlarda süre 6 aya kadar uzatılabilir.

Anti-Damping Vergisi

Anti-damping vergisi, dampingli ürünlerin oluşturduğu haksız rekabeti dengelemek için uygulanan bir vergi türüdür. Verginin oranı, damping marjının hesaplanma şekline bağlı olarak değişir ve şunlara dayanır:

 • İhracatçı Şirketin Yurt İçi Fiyatları: İhracat fiyatlarının yerel pazar fiyatlarına kıyasla ne kadar düşük olduğunun belirlenmesi.
 • Sabit Oranlı Vergi: Ürünün normal değerleriyle soruşturma öncesi fiyatlarının karşılaştırılması sonucu sabit bir oran belirlenmesi. Bu vergiler, ihracat sürecinde ve ürünün değerine göre ayarlanır ve ihraç edilen mal veya hizmetin mevcut değerine dayanır.

Fiyat Taahhütleri

Fiyat taahhütleri, dampingli ihracat yapan şirketlere sunulan bir çözüm yoludur. İhracatçılar, damping sorununu çözmek için şu adımları atabilir:

 • Fiyat Artırımı Taahhüdü: Şirketler, ihraç edilen ürünlerin fiyatlarını yurt içi pazarındaki normal değerlere yükseltmeyi taahhüt eder.
 • Zarar Telafi Taahhüdü: Taahhüt edilen fiyatlar, damping marjından yüksek olmalı ve yerel üreticilere verilen zararı telafi etmeye yetecek seviyede olmalıdır. Bu taahhütler, damping soruşturmalarının sonlandırılmasına veya ertelenmesine yol açabilir. İhracatçılar taahhütlerini yerine getirmezse, geçici önlemler ve geçmişe dönük vergiler uygulanabilir.