TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) Nedir?

TAREKS, denetim süreçlerinin daha etkin ve verimli olmasını amaçlayarak, ticaretin güvenliğini artırırken yasal ticaretin hızlanmasına da katkıda bulunur. Ticaretin daha düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi, TAREKS’in temel hedefleri arasındadır.

Gelin biz de sizlere bu içerikte TAREKS’in ne olduğundan, nasıl müracaat edileceğinden, başvuru sürecinde gerekli olan belgelerden, masrafından, TAREKS nosundan ve çok daha fazlasından bahsedelim.

TAREKS Taahhütnamesi Nedir?

TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi), Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan bir denetim sistemidir.

Bu sistem, fiziki denetimlerin her parti ürün üzerinde yapılması yerine, riskli ürünleri belirleyerek denetimleri bu ürünlere yoğunlaştırır ve böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlar​.

TAREKS Açılımı Nedir? Ne Demek?

TAREKS’in açılımı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi’dir.

TAREKS Ne İşe Yarar?

TAREKS’in (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) amacı, ithalatta ve ihracatta denetimlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. 

TAREKS, risk esaslı denetimler yaparak, her partinin fiziki olarak denetlenmesi yerine, riskli ürünlerin elektronik ortamda belirlenmesini sağlar. Bu sayede, denetimler riskli ürünlere odaklanırken, risksiz veya az riskli ürün listesinin işlemleri hızlandırılır, maliyetler azalır ve kamu kaynakları daha verimli kullanılır​.

TAREKS Neyi Değiştiriyor?

TAREKS’in getirdiği en önemli değişikliklerden biri, ithalat ve ihracat aşamalarında denetimlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir. 

Bu sistem, ilgili kamu kurumlarının belirlediği kıstaslara göre ürünlerin risk profillerini değerlendirerek, fiziki denetimleri yalnızca yüksek risk taşıyan ürünlere odaklanmaktadır. Böylece, hem zaman hem de maliyet açısından önemli tasarruflar sağlanmakta, kaynaklar daha etkin kullanılmaktadır​.

Ayrıca, TAREKS kaçakçılık ve yasa dışı ürünlerin ülkeye girişini engelleyerek, ticaretin güvenliğini artırmakta ve yasal ticaretin hızlanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu yenilikçi yaklaşım, ticari faaliyetlerin daha güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır​.

TAREKS Hangi Ürünleri Kapsar?

TAREKS uygulaması, ithalat ve ihracat sırasında denetime tabi tutulan çeşitli ürün gruplarını kapsamaktadır. 

Bu ürünler arasında 

 • kişisel koruyucu donanım, 
 • oyuncak, 
 • yapı malzemeleri, 
 • telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, 
 • tıbbi cihazlar, 
 • piller ve akümülatörler gibi sanayi ürünleri,
 • tarım ürünleri kalite denetimlerine tabi tutulmaktadır

TAREKS, bu ürünlerin güvenlik, kalite ve standartlara uygunluğunu denetleyerek hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumayı amaçlamaktadır.

Kimler TAREKS Firma Tanımlaması Yapabilir?

TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) kapsamında firma tanımlaması yapma yetkisi genellikle Türkiye’de dış ticaret işlemleri gerçekleştiren firmalara verilir. Bu firmalar arasında ihracatçılar, ithalatçılar ve lojistik firmaları bulunmaktadır. 

İhracatçılar, yurtdışına mal ihraç eden firmalar olarak TAREKS’e firma tanımlaması yapma yetkisine sahiptirler. Aynı şekilde, yurtdışından mal ithal eden ithalatçılar da bu sistemi kullanarak dış ticaret işlemlerini düzenleyebilirler. Lojistik firmaları ise taşımacılık ve gümrükleme hizmetleri sunarak dış ticaret işlemlerini kolaylaştırmak için TAREKS’i kullanabilirler.

TAREKS Hangi Kuruma Bağlıdır?

TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi), Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

TAREKS Belgesi Nereden Alınır?

TAREKS belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak alınır. 

Bu belgeyi almak için öncelikle bakanlığın web sitesine girerek elektronik imza (e-imza) ile başvuru yapmak gerekmektedir. İthal edilecek ürünlerin bilgileri eksiksiz olarak sisteme girilmeli ve gerekli adımlar izlenmelidir.

TAREKS Başvurusu Nasıl Yapılır?

TAREKS (Tüketiciyi Koruma ve Piyasa Gözetimi Sistemi) başvurusu, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır. 

İşte adım adım TAREKS başvuru süreci:

 1. E-imza ile Giriş: TAREKS başvurusu için öncelikle Ticaret Bakanlığı’nın web sitesine kaydınızı oluşturarak giriş yapmanız gerekmektedir. E-imza (elektronik imza) kullanarak sisteme giriş yapın.
 2. Ürün Bilgilerini Girme: E-imza ile giriş yaptıktan sonra, ithal edilecek ürünlerin bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme girin. Ürünlerin denetimden geçmesi için gerekli tüm bilgilerin beyan edilmesi zorunludur.
 3. Yetkili Kullanıcı Tanımlama: Başvuru yapacak firmalar, yetkilendirilmiş kullanıcılar aracılığıyla TAREKS sistemine giriş yaparlar. Firmaların imza sirküleri ile birlikte yetkilendirme işlemleri yapılır. İmza sirkülerinde firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin bilgileri yer almalıdır.
 4. Gerekli Belgelerin Temini: TAREKS başvurusu için gerekli belgeler ürünlere göre değişiklik gösterebilir. Genellikle ürünün teknik dokümantasyonu ve CE belgesi gibi ithalatı gerçekleştirilecek ürünün güvenliğini kanıtlayan dokümanlar gereklidir.
 5. Vergi Numarası ve Diğer Bilgilerin Girişi: Başvuru sırasında firmanın vergi numarası ve diğer gerekli bilgileri sisteme girin.

TAREKS başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi ve detaylı yönlendirme için Ticaret Bakanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Uzman danışmanlık hizmeti alarak başvuru sürecinde zamandan tasarruf edebilir ve başvurunuzu doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

TAREKS Başvurusunda Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

TAREKS başvurusunda gerekli olan belgeler şu şekildedir:

 1. E-İmza veya Mobil İmza: Başvuru sahibi veya yetkilendirilmiş kullanıcılar, TAREKS sistemine giriş yapmak için elektronik imza veya mobil imza kullanmalıdır.
 2. Başvuru Formu: Ticaret Bakanlığı’nın web sitesindeki ilgili başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
 3. İthalat Beyannamesi: İthal edilecek ürünlerin bilgilerini içeren ithalat beyannamesi.
 4. İmza Sirküleri: Firmanın yetkililerini gösteren noter onaylı imza sirküleri.
 5. Vergi Levhası: Firmanın vergi levhasının kopyası.
 6. Yetkilendirme Belgeleri: TAREKS üzerinden işlem yapacak kişilerin yetkilendirildiğine dair belgeler.
 7. Diğer Belgeler: Ürünlerin niteliğine bağlı olarak çeşitli kalite ve güvenlik belgeleri (örneğin, CE belgesi, test raporları vb.) gerekebilir.

Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için Ticaret Bakanlığı’nın resmi web sitesine başvurabilirsiniz.

TAREKS Kaç Günde Çıkar?

TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) başvurusu, ortalama olarak 1-3 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Başvurunun tamamlanması için gerekli belgelerin eksiksiz sunulması, sürecin hızlanmasına katkı sağlar.

Başvurunun detayları ve süreçle ilgili daha fazla bilgiye Ticaret Bakanlığı’nın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

TAREKS Referans Numarası Kaç Hanelidir?

TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) referans numarası 23 haneden oluşur. 

TAREKS referans numarası, başvurunun ardından yapılan risk analizine göre verilir. Sistem, bazı başvurularda doğrudan referans numarası verirken, bazı durumlarda ise ürünlerin fiziki denetimden geçmesini talep edebilir

TAREKS Zorunlu Mu?

TAREKS (Ticaret Bakanlığı Risk Esaslı Kontrol Sistemi), Türkiye’de ithalat ve ihracatta kullanılan bir denetim sistemidir ve belirli ürünler için zorunludur. 

Bu sistem, özellikle insan sağlığı, güvenliği ve çevre koruması açısından risk taşıyan ürünlerin denetimini sağlamaktadır. 

TAREKS Başvuru Ücreti Ne Kadar? (2024)

TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) başvuru ücretleri, başvuru türüne göre değişiklik göstermektedir. İhracat Kontrolü Belgesi başvurusu 50 TL iken, ithalat denetimi başvuruları 500 TL olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca, evrak eksikliği nedeniyle iptal edilen başvuruların yeniden yapılması durumunda 2.000 TL ücret bedeli ödemesi gerekmektedir.

TAREKS Risk Analizi

TAREKS risk analizi, ithalat ve ihracat işlemlerinde ürünlerin güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapılır. Bu analiz, beyannamede yer alan bilgiler, beyan sahibi ve ürün hakkındaki çeşitli veriler kullanılarak gerçekleştirilir. 

TAREKS, risk analizine göre ürünleri farklı denetim seviyelerine ayırır: 

 • Yeşil Hat, 
 • Sarı Hat ve 
 • Kırmızı Hat olarak sınıflandırılır. 

Yeşil Hat’ta bulunan ürünler doğrudan kabul edilirken, Sarı Hat’takiler ek belge doğrulamasına tabi tutulur ve Kırmızı Hat’takiler detaylı fiziki denetime yönlendirilir.

Bu sistem, denetim süreçlerini hızlandırarak ticari işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlar.

TAREKS Fiili Denetim

TAREKS fiili denetimleri, risk analizine göre kırmızı hat olarak değerlendirilen ürünler için uygulanır. Fiili denetime yönlendirilen ürünler, gümrükte bulunan memurlar tarafından fiziki olarak kontrol edilir. Bu süreçte, ürünlerin gerekli teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğu kontrol edilir. 

Denetime tabi tutulan ürünler için başvuru günü dahil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmelidir. Bu belgelerin süresi içerisinde yüklenmemesi durumunda, başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Fiili denetim sonucunda ürünün mevzuata uygun olmadığı tespit edilirse, denetim olumsuz sonuçlanır ve ürünün ithalatına izin verilmez. Denetim sonucunda ürünün uygun olduğu belirlenirse, TAREKS referans numarası oluşturularak uygunluk belgesi ile ithalat işlemi tamamlanır.

TAREKS Kapsamında Yanıltıcı Beyanda Bulunmanın Yaptırımları

TAREKS kapsamında yanıltıcı beyanda bulunmanın çeşitli yaptırımları bulunmaktadır. Bu tür eylemler, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca cezalandırılır. 

Yanıltıcı beyanda bulunan kişiler hakkında uygulanan yaptırımlar arasında para cezaları, gümrük vergilerinin tahakkuku ve kaçakçılık suçundan dava açılması bulunmaktadır.