İlave Gümrük Vergisi (İGV) Nedir? (Hesaplama Motoru)

İlave Gümrük Vergisi (İGV), ithal edilen ürünlerden alınan gümrük vergisine ek olarak tahsil edilen bir vergi türüdür.

İlave Gümrük Vergisi (İGV) oranları, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir ve Ekonomi Bakanlığı’nın önerisiyle “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” olarak yayımlanır.

İlave Gümrük Vergisi (İGV) Neden Alınır?

İlave Gümrük Vergisi (İGV), ithalat işlemlerinde uygulanan ek bir vergi türüdür ve yerli endüstriyi korumak amacıyla alınır.

İGV, yerli üreticilerin yabancı ürünlerle haksız rekabete maruz kalmaması için belirli ürün gruplarında yüksek iç fiyatlar oluşturmayı hedefler. Bu vergi, gümrük vergilerine ek olarak tahsil edilir ve ithalatın olumsuz etkilerini azaltmak için kullanılır.

İlave Gümrük Vergisi (İGV) Oranları (2024) Nedir?

2024 yılı itibarıyla, İlave Gümrük Vergisi (İGV) oranları çeşitli ürün gruplarına göre değişiklik gösterir ve oranlar, ithal edilen ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) koduna göre belirlenir​.

İlave Gümrük Vergisi Oranları aşağıdaki gibidir:

Ürün Grubu Yeni Oran (%)
İplikler 13
Kumaşlar 27
Hazır Giyim 39
Ev Tekstili 29

İlave Gümrük Vergisi (İGV) Nasıl Hesaplanır?

İlave Gümrük Vergisinin  (İGV) hesaplanması için öncelikle ithal edilen ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) belirlenmelidir. Bu pozisyon, ürünün hangi kategoriye girdiğini ve uygulanacak vergi oranını belirler​​.

Hesaplama süreci şu adımları içerir:

1. CIF Bedelinin Belirlenmesi: CIF (Cost, Insurance, Freight) bedeli, ürünün maliyeti, sigorta ve nakliye bedellerinin toplamıdır.

Örneğin, Çin’den ithal edilen bir ürün için FOB (Free On Board) bedeli 10.000 USD ise ve navlun (freight) %10 ve sigorta %3 ise, CIF bedeli şu şekilde hesaplanır:

 • FOB Bedeli: 10.000 USD
 • Navlun: 1.000 USD (10.000 USD x %10)
 • Sigorta: 300 USD (10.000 USD x %3)
 • CIF Bedeli: 11.300 USD (10.000 + 1.000 + 300)

2. Gümrük Vergisi Matrahının Hesaplanması: CIF bedeli, gümrük vergisi matrahını oluşturur. Bu bedel üzerinden GTİP koduna göre belirlenen oranda gümrük vergisi hesaplanır.

Örneğin, CIF bedeli 11.300 USD olan bir ürünün GTİP koduna göre gümrük vergisi oranı %12 ise:

 • Gümrük Vergisi: 11.300 USD x %12 = 1.356 USD

3. İlave Gümrük Vergisinin Hesaplanması: İGV de aynı matrah üzerinden hesaplanır. Örneğin, İGV oranı %25 ise:

 • İGV: 11.300 USD x %25 = 2.825 USD

Bu şekilde, ithal edilen ürün için ödenecek toplam vergi tutarı gümrük vergisi ve İGV’nin toplamı olacaktır. Ayrıca, diğer mali yükümlülükler ve damping karşıtı vergiler gibi ek vergiler de uygulanabilir​​.

İlave Gümrük Vergisi (İGV) Hesaplama Motoru(2024)

İlave gümrük vergisi hesaplama aracımız ile verginizi hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz. CIF bedelinizi veya gümrük vergisi matrahınızı bilmiyorsanız, aşağıdaki “CIF Bedeli Hesaplama Motoru” ve “Gümrük Vergisi Matrahı Hesaplama Motoru”nu kullanarak bu değerleri hesaplayabilirsiniz. Ardından, “İlave Gümrük Vergisi (İGV) Hesaplama Motoru”ndaki alanları doldurarak anında sonuç alabilirsiniz.

CIF Bedeli Hesaplama Motoru:

FOB Değeri
TL
Nakliye Maliyeti
TL
Sigorta Maliyeti
TL
CIF Bedelini Hesapla

Gümrük Vergisi Matrahının Hesaplama Motoru

CIF Değeri
Gümrük Vergisi Oranı (%)
%

İlave Gümrük Vergisi (İGV) Hesaplama Motoru

CIF Değeri
İlave Gümrük Vergisi Oranı (%)
%

İlave Gümrük Vergisi (İGV) Hangi Durumlarda Ödenir?

İlave Gümrük Vergisi (İGV) genellikle aşağıdaki durumlarda ödenir:

 1. Menşe Ülke: Ürünlerin Türkiye ile ticaret anlaşması olmayan üçüncü ülkelerden ithal edilmesi durumunda İGV uygulanır. Örneğin, Çin menşeli ürünler Türkiye’ye ithal edilirken İGV ödenir​​.
 2. Ürün Türü: Tarım ürünleri, tekstil, kimyasal ürünler, makine ve ekipman, metal ürünler gibi belirli ürün gruplarına İGV uygulanır. Hangi ürünlere İGV uygulanacağı ve oranları Gümrük Tarife Cetveli’ne göre belirlenir​.
 3. A.TR Dolaşım Belgesi: Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ve A.TR Dolaşım Belgesi ile ithal edilen ürünler için İGV genellikle uygulanmaz. Ancak, AB’den gelen ürünlerin menşei başka bir ülke ise, örneğin Çin menşeli bir ürün Almanya üzerinden geliyorsa, İGV ödenir​.
 4. Geçici veya Kalıcı Uygulamalar: İGV oranları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir ve bu oranlar geçici veya kalıcı olabilir. Örneğin, bazı sektörleri korumak amacıyla geçici olarak yüksek oranlarda İGV uygulanabilir​.

İlave Gümrük Vergisi (İGV) Gelen Ürünler Nelerdir?

3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar, belirli ürün gruplarına ithalat sırasında ek gümrük vergisi uygulanmasını düzenleyerek yerli üreticiyi korumayı amaçlamaktadır.

İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulanan ürünler aşağıdaki gibidir:

 • Tekstil ve Hazır Giyim Ürünleri
 • El Aletleri
 • Halılar
 • Mobilyalar
 • Küçük Ev Aletleri
 • Aydınlatma Ürünleri
 • Saraciye Ürünleri
 • Demir Çelik Teller
 • Kauçuk İplikler
 • Plastik Plaka/Levhalar
 • Vidalar
 • Kağıt Kesme Makinaları
 • Transformatörler
 • Hoparlörler
 • Röleler
 • Golf Sopaları
 • Karnaval Eşyaları

İlave Gümrük Vergisi Gider Yazılır Mı?

Evet, İlave Gümrük Vergisi (İGV) gider olarak yazılabilir.

Bu vergi, ithalat sırasında ödenen maliyetler arasında yer alır ve işletmeler tarafından gider olarak gösterebilir. İşletmeler bu giderleri vergi matrahından düşebilirler

İlave Gümrük Vergisi (İGV) KDV Matrahına Dahil Mi?

Evet, İlave Gümrük Vergisi (İGV), ithalat işlemleri sırasında alınan ek bir vergidir ve KDV matrahına dahil edilir. KDV Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar KDV matrahına dahil edilmektedir.

İlave Gümrük Vergisi (İGV) KDV İndirim Konusu Yapılabilir Mi?

İlave Gümrük Vergisi (İGV) ile ilgili olarak KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağına dair güncel mevzuatlara göre, İGV üzerinden ödenen KDV’nin indirim hakkı bazı durumlarda kaldırılmıştır.

Özellikle 24 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeye göre, ithalatta gözetim ve korunma önlemleri kapsamında ödenen KDV’nin indirim hakkı kaldırılmıştır. Bu kapsamda, gözetim farkı nedeniyle ödenen KDV ve bu fark nedeniyle oluşan gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülükler gibi vergilere isabet eden KDV artık indirim konusu yapılamamaktadır​.