DDP (Gümrük Vergileri Ödenmiş) Teslim Şekli

Uluslararası ticarette teslimat koşulları, işlemlerin sorunsuz ve verimli bir şekilde
gerçekleştirilmesi için hayati önem taşır. DDP, incoterms (Uluslararası Ticaret Terimleri)
kapsamında yer alır ve ithalat ve ihracat işlemlerinde sıkça tercih edilen bir yöntemdir.

Bu blog yazısında, DDP teslimatının avantajlarını, dezavantajlarını ve teslim şeklinin nasıl
çalıştığını detaylı bir şekilde ele alacağız. İncoterms’in bir parçası olarak DDP, hem firma hem
de müşteri için önemli sonuçlar doğurur. Navlun bedeli ve hesaplama süreçleri gibi konulara da
değineceğiz, böylece uluslararası ticarette DDP’nin sunduğu fırsatları ve zorlukları daha iyi
anlayabileceksiniz.

DDP Teslim Şekli Nedir?

DDP Teslim Şekli, uluslararası ticarette kullanılan Incoterms kuralları çerçevesinde yer alan
önemli bir teslimat yöntemidir. DDP, satıcının malı alıcının belirlediği varış yerine kadar getirip,
tüm gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra teslim etmesini gerektiren bir koşuldur.

Bu teslim şekli, satıcıya malın ihracatı, taşıması, gümrük işlemleri ve varış ülkesindeki tüm
vergilerin ödenmesi gibi tüm lojistik ve yasal sorumlulukları yükler. DDP, ihracatçı ve ithalatçı
arasındaki anlaşmazlıkları azaltırken, alıcıya gümrük işlemleriyle uğraşmama ve malın kapısına
kadar teslim edilmesi konusunda büyük bir kolaylık sağlar.

DDP Teslim Şekli Açılımı Ne Demek?

DDP’nin açılımı “Delivered Duty Paid” olup, gümrük vergileri ödenmiş olarak teslim anlamına
gelir.

Bu teslimatta, satıcının ürünü alıcının belirttiği yere kadar gümrük vergileri ödenmiş şekilde
teslim etmesini gerektiren bir teslimat şeklidir. Bu terim, uluslararası ticarette sıklıkla kullanılan
Incoterms kural setinin bir parçasıdır.

DDP Teslim Şekli Nasıl Çalışır?

DDP teslim şeklinde, satıcı ürünün alıcıya teslim edilmesi için gerekli tüm işlemleri, vergileri ve
masrafları üstlenir. Bu süreç, satıcının malı alıcının belirlediği noktaya kadar sevkiyat
sağlamasını, gerekli gümrük işlemlerini tamamlamasını ve varış ülkesindeki tüm vergi ve
harçları ödemesini içerir. Satıcı, malın ihracatı ve ithalatı sırasında karşılaşılabilecek tüm riskleri
de üstlenmektedir.

DDP, alıcının iş yükünü azaltırken, satıcının üzerine ek sorumluluklar yükler. Bu teslim şekli,
alıcıya malın kapısına kadar sorunsuz bir şekilde ulaşmasını garanti eder, ancak satıcı için
işlemlerin yönetimi ve maliyeti artırır.

DDP Teslim Şeklinin Özellikleri Nelerdir?

DDP teslim şeklinin öne çıkan özellikleri, bu yöntemi diğer teslim şekillerinden ayıran önemli
faktörlerdir:

Kapsamlı Sorumluluk:
○ Satıcı, malın alıcının belirlediği yere teslimatı için gerekli tüm gümrük işlemleri,
vergiler, ve taşıma maliyetleri gibi masrafları karşılar.
○ Malın başlangıç noktasından varış noktasına kadar olan tüm risk satıcı tarafından
üstlenilir.
Alıcı İçin Kolaylık:
○ Alıcı, malın teslimatı ile ilgili gümrük işlemleri ve maliyetler konusunda
endişelenmez.
○ Teslimat sürecinde alıcıya düşen tek sorumluluk, malı teslim almak ve ödeme
yapmaktır.
Yüksek Maliyet: Satıcı için, malın teslimatı sırasında karşılaşılabilecek tüm maliyetleri üstlenmek
zorunda olması, bu teslim şeklinin maliyetini artırabilir.
Risk Yönetimi: Satıcı, teslimat sürecinin her aşamasında riskleri yönetir, bu da özellikle karmaşık
gümrük düzenlemeleri olan ülkelerde avantaj sağlayabilir.

DDP, özellikle riskleri ve maliyetleri satıcı tarafından yönetilen ve alıcı için büyük bir kolaylık
sağlayan bir teslim şeklidir. Ancak, satıcı için yüksek maliyet ve artan sorumluluk gerektirebilir.

DDP Teslim Şeklinin Dezavantajları Nelerdir?

DDP teslimat yönteminin bazı dezavantajları da bulunmaktadır, özellikle satıcılar için:

● Yüksek Maliyetler: Satıcı, gümrük vergileri ve tüm lojistik maliyetleri dahil olmak üzere, teslimatın
tüm masraflarını karşılar.
● Karmaşık Yönetim: Gümrük işlemleri ve uluslararası taşımacılık düzenlemeleri gibi faktörler, satıcı
için yönetimi karmaşık hale getirebilir.
Potansiyel Yüksek Risk: Satıcı, malın taşınması ve gümrük işlemleri sırasında karşılaşılabilecek riskleri
üstlenir, bu da beklenmedik maliyetlere yol açabilir.

Bu dezavantajlar, özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar için, DDP’yi daha zor bir seçenek haline
getirebilir. Satıcılar, bu yöntemi seçmeden önce potansiyel maliyetleri ve riskleri dikkatle
değerlendirmelidir.

DDP Teslim Şekli Neden Tercih Edilir?

DDP teslim şekli, bazı durumlarda, özellikle alıcılar için tercih edilen bir yöntemdir. İşte bunun
nedenleri:

Risk ve Sorumluluk Azalması: Alıcılar için, malın gümrükten geçirilmesi ve teslimatıyla
ilgili tüm risklerin ve sorumlulukların satıcı tarafından üstlenilmesi, büyük bir rahatlık
sağlar.
● Finansal Şeffaflık: Alıcı, satın alma işleminin maliyetini daha net bir şekilde öngörebilir
çünkü tüm vergi, gümrük ve taşıma ücretleri satıcı tarafından karşılanır.
● İşlem Kolaylığı: Alıcı, gümrük işlemleri ve lojistik yönetimi gibi karmaşık süreçlerle
uğraşmak zorunda kalmadan, malın teslim alınmasını bekler.
Zaman Tasarrufu: Alıcı, ürünün gümrük işlemlerinin takibi ve lojistik düzenlemeler gibi
zaman alıcı süreçlerle ilgilenmek zorunda kalmaz.

Bu avantajlar, özellikle uluslararası ticaretle uğraşan ve gümrük işlemleri, vergiler veya taşıma
maliyetleri konusunda endişelenmek istemeyen firmalar için DDP’yi cazip bir seçenek haline
getirir.

DDP Teslim Şeklinde Satıcı (İhracatçı) Sorumlulukları Nelerdir?

DDP teslim şeklinde satıcının (ihracatçın) sorumlulukları oldukça geniş kapsamlıdır ve bu,
satıcıya önemli yükümlülükler getirir:

Gümrük İşlemleri: Satıcı, malın hem ihracatını hem de ithalatını kapsayan tüm gümrük
işlemlerini yönetmek ve gerekli tüm gümrük vergilerini, harçları ve masrafları ödemekle
yükümlüdür.
Taşıma ve Teslimat: Malın, alıcının belirlediği yere kadar olan taşıma ve teslimatını
düzenlemek ve bu süreçte oluşacak tüm maliyetleri karşılamak.
● Sigorta: Satıcı, taşıma sırasında oluşabilecek hasar ve kayıplara karşı malı
sigortalatmakla yükümlüdür.
● Risk Yönetimi: Malın başlangıç noktasından alıcının belirlediği teslim noktasına kadar
olan tüm riskleri satıcı üstlenir.

Bu sorumluluklar, DDP teslimatını satıcı için maliyetli ve karmaşık hale getirebilir, ancak alıcı için
büyük bir kolaylık ve güvence sağlar.

DDP Teslim Şeklinde Alıcı (İthalatçı) Sorumlulukları Nelerdir?

DDP teslim şeklinde, alıcının (ithalatçının) sorumlulukları, satıcının geniş yelpazeli
yükümlülüklerine kıyasla daha sınırlıdır:

Ödeme: Alıcı, sözleşmede belirtilen koşullara göre satıcıya malın bedelini ödemekle
yükümlüdür.
● Malın Teslim Alınması: Alıcı, satıcının belirlediği yerde malı teslim almak zorundadır.
Gerekli Bilgi ve Belgelerin Sağlanması: Alıcı, satıcının gümrük işlemleri ve teslimat
için ihtiyaç duyabileceği bilgi ve belgeleri sağlamalıdır.

Alıcının asıl sorumluluğu, önceden anlaşılan şartlara göre ödeme yapmak ve teslimatı kabul
etmektir. Bu, DDP’nin alıcı için sunduğu kolaylık ve basitliğin altını çizer.

DDP Teslim Şekli Nasıl Hesaplanır?

DDP fiyatı hesaplamak için, ürün maliyeti, kar payı, paketleme, yükleme, iç nakliye, gümrük
masrafları, sigorta, navlun, alıcının ülkesindeki gümrük ve yerel vergiler, ve alıcının ülkesindeki
iç nakliye ve boşaltma masrafları toplanarak hesaplanır. Bu unsurların toplamı, DDP fiyatını
oluşturur.

Sıkça Sorulan Sorular

DDP (Delivered Duty Paid) teslimat modeli hakkında sıkça sorulan soruları sizin için topladık ve
yanıtladık.

DDP teslim şeklinde gümrük masrafları kime ait?

DDP teslim şeklinde gümrük masrafları, satıcıya aittir.

Bu teslimat modelinde, satıcı malın alıcıya teslimatını sağlamak üzere gümrük vergileri,
harçlar ve tüm ilgili masraflar dahil olmak üzere malın teslimatı ile ilgili tüm maliyetleri ve
riskleri üstlenir. Bu, satıcının malın alıcının belirlediği teslim noktasına kadar olan tüm
gümrük işlemlerini ve masraflarını karşıladığı anlamına gelir.

DDP teslim şeklinde navlun ücretini kim öder?

DDP teslim şeklinde navlun ücreti, diğer tüm gümrük masrafları ve teslimatla ilgili
maliyetler gibi, satıcı tarafından ödenir.

DDP, satıcının teslimatın tüm aşamalarında sorumluluk taşıdığı bir teslimat modelidir; bu
da malın alıcının belirlediği yere kadar olan taşıma (navlun) maliyetlerinin de satıcı
tarafından karşılanacağı anlamına gelir