fbpx

Blog-old

 • INCOTERMS 2020

  ICC (International Chamber of Commerce) tarafından 1963 yılından itibaren belirlenen INCOTERMS (International Commerce Terms) uluslararası ticarette kullanılan, gönderim sürecinin detaylarını içeren terimlerdir.

  25 Aralık 2020
 • GTİP KODU NEDİR?

  Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun kısaltılmış halidir. Ülkemizde ise çoğunlukla Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan 12 haneli kodlara verilen isim olarak bilinir.

  25 Aralık 2020
 • Salgın Döneminde İhracat Fırsatları: Çin ve Hindistan

  Dünya ekonomisi bugüne kadar gerek dış etkenlere bağlı, gerekse ekonomik nedenlere bağlı olarak birçok daralma yaşadı.

  9 Aralık 2020
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

  Dış ticaret yurtiçi sınırların ötesinde mal ve hizmet alışverişidir. Bu ticaret şekli prensipler ve dinamikler açısından yurtiçi ticaretten farklı değildir; çünkü bir ticarette ilgili tarafların motivasyonları genelde birbiri ile benzerlik gösterir. Dış ticaret ülkelerin gayri safi yurtiçi hasıla oranında büyük bir yer kaplar ve bu ticaret sistemi hane halkı, üreticiler ve siyasi erk için büyük

  9 Aralık 2020
 • Tek Pencere Sisteminin İhracattaki Yeri

  Tek pencere sistemi ihracatçı firmaların gümrük evraklarını ve düzenleyici belgelerini tek bir noktaya göndererek ihracatı kolaylaştırmasını sağlayan bir tesistir. Bu sistem ihracatçıların farklı kurumlara evrak sunmasının yarattığı zorluğu ortadan kaldırır ve de ihracat-ithalat arası köprü kurarak bu ilişkiyi daha verimli bir hale getirmiş olur. Tek pencere sistemi öncesinde iki taraf için izinleri sağlamak veya mutabık

  9 Aralık 2020
 • İhracat Nedir Çeşitleri Nelerdir?

  İhracat nedir; sorusunu neredeyse hepimiz ara ara sormuşuzdur. Gerek TV’de gerek gazetelerde pek çok zaman karşımıza çıkan bir kavramdır. İhracat nedir; sorusunun cevabını verecek olursak eğer, ihracat uluslararası ticaretin ana bileşeni olarak bir ülke içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin, başka bir ülkede ikamet eden birey, kurum ve kuruluşlar tarafından mevzuata uygun bir biçimde satın alınmasına

  9 Aralık 2020
 • En Etkili Yurtdışı Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

  Yurtdışı pazar araştırması, başarılı ihracat planlamasının önemli bir parçasıdır. Olası ihracat yerinin ürününüz veya hizmetiniz için uygun olup olmadığını eleştirel bir şekilde gözden geçirmek ve değerlendirmek önemlidir. Pazarın uygun olup olmadığını, ihracat maliyetini belirledikten sonra ürününüzün rekabetçi olup olmadığını ve ardından en uygun maliyetli, zaman açısından verimli ihracat stratejisini belirlemeniz gerekir. Yurtdışı pazarlarda rekabet çok fazla ve

  9 Aralık 2020
 • Dış Ticaret Kısaltmalar Sözlüğü

  İhracat, ülke içinde üretilen ya da pazarlanan ürünlerin veya hizmetlerin yurtdışına satılarak ülkeye döviz girmesini sağlar. Günümüzde ihracat tüm ülkeler için önemli bir yer tutuyor. Çünkü daha fazla döviz daha fazla yatırım ve refah anlamına gelir.

  Bu yüzden de her ülkenin kendi dış ticaret politikasına uygun olarak ihracat destekleri bulunur. Her firma, şartları yerine getirdiği takdirde bu ihracat desteklerinden yararlanarak kendi ürettiği değeri yurt dışında daha kolay bir şekilde satabilir.

  19 Ekim 2020
 • E-ihracatta Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

  İhracat, ülke içinde üretilen ya da pazarlanan ürünlerin veya hizmetlerin yurtdışına satılarak ülkeye döviz girmesini sağlar. Günümüzde ihracat tüm ülkeler için önemli bir yer tutuyor. Çünkü daha fazla döviz daha fazla yatırım ve refah anlamına gelir.

  Bu yüzden de her ülkenin kendi dış ticaret politikasına uygun olarak ihracat destekleri bulunur. Her firma, şartları yerine getirdiği takdirde bu ihracat desteklerinden yararlanarak kendi ürettiği değeri yurt dışında daha kolay bir şekilde satabilir.

  2 Ekim 2020